Arıklar - Kükkeler

Arıklar, İbiş Ahmetler, Ecirel üç kardeşin çocuklarıdır. Önceki atalarının geçmişini bilemediğimizden ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bilebildiğimiz ilk Arıkoğlu, Koca Göbette Mustafa'dır. Çok kar yağdığı bir yıl hayvanları dağa götürmek için komşulara çığır açmayı önerir. Çığır açmaya kimse gelmez. Göbette kendisi ve yakınlarıyla bir çığır açar. Çığırın açıldığını duyan komşular hayvanlarını bu çığırdan geçirerek dağa meraya orman götürmek isterler. Koca Göbette de açılan çığıra yatar ve gelenleri geçirmez. Bu lakap bu olaydan gelmektedir.

*Koca Göbette Mustafa
Eşi :
Çocukları :
1-Kükke Mehmet
2-Hamza
3-Tekeli İbrahim
4-Gülsün : Eski Hatip Eşi

*Kükke Mehmet
Eşi : Kel Kerimel Kızı Gülsün -Gök Hüseyinin torunu
Çocukları:
1-Mustafa
2-Hüseyin
3-Hanım : Musalardan Hüseyin Çavuş eşi
4-Raziye : Evlenmeden öldü
5-Fatma : Hatip'in Oğlu Hümmet Eşi
6-Halil : Yabanda öldü

*Hamza
Eşi : 1.Eş : Humma'nın Mehmet kızı (Abdiş kızı)
2.eş Keya Mahmut kızı Şerife
Çocukları :
1-İsmail (1.Eşten)
2-Gök Hasan
3-Yusuf : Gökçehüyük Köyü'ne Göçetti.
4-Topal Gülsün : Çakkal Mehmet eşi
5-Çolak Mustafa Özel( Gazi )
6-Şerife Talvar Hasan Eşi

*Tekeli İbrahim
Eşi: Rahime
Çocukları :
1-İbiş
2-Poyraz Mustafa
3-Şerife: Kerzi'nin Mehmet Eşi
4-Deli Aşşa : Kara Mahmut Eşi
5-Emine : Deli Mehmet Eşi
6-Deli Hanım :Hacı mustafa eşi 2.Kez Abılanın Mustafa Yıldız eşi

*Kükke Mehmet Oğlu Mustafa
Eşi : Göğüş Hasan kızı Hatice
Çocukları :
1-Ayşe :Bekarın oğlu Ali eşi
2-Eğri'nin Ali Akkanat
3-Gülsün : Hacı Hüseyin'in Mustafa Eşi
4-Hafız Halil
5-Emiş :1.Eşi Hoppuk'un Ali 2.Eşi :inisi Ahmet Şahin Çimbilli

*Kükke Mehmet Oğlu Kara Hüseyin
Eşi : Veli Hoca Kızı Ayşe
Çocukları :
1-Kör Mehmet Güneş
2-Şerif : Hafız Halil eşi
3-Gülsün : İsmail Alıcıgüzel Eşi
4-Kara Mustafa Güneş

*Eğri'nin Ali Akkanat
Eşi : Kurdular'dan Hacı Samat kızı Ayşe
Çocukları :
1-Hacı Berber -Mustafa Akkanat
2-Fatmana : Hüseyin Özceylan eşi
3-Mehmet Çavuş
4-Hacı Ömer Akkanat
5-Hacı Halil Akkanat

*Hafız Halil
Eşi Borazan Nebi'nin kızı ÜMMÜ
Çocukları :
1-Şerife : H.Halil Akkanat eşi

*Hamza'nın İsmail
Eşi :
1-Şaban : Çocuksuz öldü
2-Fatma : 1.Eşi Meke'nin Hasan Çocuksuz öldü. 2.Eşi Çimbilli Ahmet : ( Kızı Pıhtı Emine Hasan Öztürk Eşi )
3-Havva : Curtlu Ahmet Eşi 2.eşi Tuluk İsmail Adıyaman

*Gök Hasan
Eşi : Köse Ali'nin Kızı Şerife
Çocukları :
1-Koca Tat Ali Güzelim
2-Kedi Mevlüt Güzelim
3-Mındık Hüseyin Güzelim
4-Ayşe : 1.Eş : Yusuf Evci 2.Eş Veşveş Hüseyin Ballı
5-Şerife : Ayveli Ali Ballı Eşi
6-Sağır İsmail Güzelim

*Gazi Çolak Mustafa Özel
Eşi : Dalaymanlı Hatice 2.Eşi Dilsizin Fatma
Çocukları :
1-Hamza (1.Eşten )
2-Şerife : Kazak Hasan Güzbüz Eşi
3-Şehriban : Sağır İsmail Güzelim Eşi
4-Deli Ramazan
5-Bomba bekir

*Tekeli İbrahim Oğlu İbiş
Eşi : Hatice
Çocukları :
1-Koçiri İbrahim Bal
2-Şerife Çocuksuz öldü

*Koçiri İbrahim Bal
Eşi : Bulla'nın Fatma
Çocukları :
1- Mustafa
2-Rehme : Kölegızı'nın İsmail Alıcıoğlunun eşi
3-Eyüp
4-Niyazi
5-Ali : Çocuksuz Öldü
6-Şerife : Gökgarga Mustafa Ballı Eşi - Sonradan Seydişehirde evlendi Karacaören'e gitti

*Poyraz Mustafa
Eşi: Ağabeyinin eşi Huğlulu Tuzcuoğullarından Hatice
Çocukları :
1-İbiş : Askerden Tebdilhava Geldi BeKar öldü
2-Kerime : Abdurrahman Özçelik eşi
3-Göbekli Fatma : Mehmet dursun'un 2.Eşi

*Hacı Berber Mustafa Akkanat
Eşi : Bekarın Ali Kızı Hatice
Çocukları :
1-Hacı Saadettin
2-Hanise : Göğoğlan -Mustafa Akçay Eşi
3-Ayşe : Hacı Mehmet Arıkan Eşi

*Mehmet Çavuş
Eşi : Neslihan (2.Kocası Topal Mustafa Güzel )
Çocuğu :
1-Alime : Kerim Güneş Eşi

*Hacı Ömer Akkanat
Eşi : Hatip İbrahim Dursun Kızı Şerife
Çocukları :
1-Gülsün : Şoför Ali Özceylan Eşi
2-Cevriye : Öğretmen M.Ali Özkoç eşi
3-Öğretmen Ali Akkanat
4-Kamil
5-Neviye : Kucur Abdullah Özcan Eşi
6-Ayşe : Mehmet Akkanat Eşi

*Hacı Halil Akkanat
Eşi : Hafız Halil Kızı Şerife
Çocukları :
1-Azime : Kurdularlı Zabıta Kamil Yılmaz eşi
2-Ümmü: Halil Koçak Eşi
3-Mehmet
4-Hatice : A.Ali Alıcıoğlu Eşi
5-Ayşe : Muharrem Öztürk Eşi
6-Vahide : Mevlüt Erkök Eşi

*Kör Mehmet Güneş
Eşi :1.eşi Adile 2.Ei Kuldularlı Hanim
Çocukları :
1-Hüseyin 1.Eşten
2-Kerim
3-Kamil
4-Zeynep
5- Türkçe öğretmeni Alaeddin

*Kara Mustafa Güneş
Eşleri : 1- Hümmet Kızı Emine 2-Ilarmalı Fatma (çocuksuz) 3-Kömbeli kızı emine
Çocukları :
1.Eşten
1-Hüseyin
2-Kara Mehmet
3-Öğretmen Celal
4-İshak (3.Eşten çocuklar)
5-Şerife : Ümüdür Erkök eşi
6-Ayşe : Fethi Erkök Eşi
7-Muradiye : Recep Taşdelen Eşi

*Hüseyin Güneş
Eşi : İsmail Alıcıgüzel Kızı Şerife
Çocukları :
1-Ayşe

* Kerim Güneş
Eşi : Mehmet Çavuş Kızı Alime
Çocukları :
1-Perihan : Tat'ın İzzet Güzelim Oğlu Kadir Eşi
2-Mehmet
3-Zade : Salih Uçaroğlu Bahattin eşi
4-Cemile : Kurdularda evli

*Kamil Güneş
Eşi: Hüseyin Özceylan kızı Hatice
Çocukları :
1-Selma -Remzi Okur Eşi
2-Özcan
3-Yurdanur : Adapazarlı Erdoğan

*Türkçe Öğretmeni Alaeddin Güneş
Eşi : Durmuş Durmuş kızı Nafiye
Çocukları :
1-Dr.Arcan

*Hüseyin Güneş (Kara Mustafa Oğlu)
Eşi : Kerim Öztop Kızı Hayriye
Çocukları :
1-Osman
2-Fatmana : Tekke Köyünde evli
3-Şükran : Sarayönünde Evli
4-Emine : Tekke Köyünde Evli
5-Fedai
6-Hasan

*Kara (Cukka) Mehmet Güneş
Eşi : Arif'in Ali Kızı Raziye
Çocukları :
1-M.Ali
2-Rabia
3-Gönül

*Öğretmen Celal Güneş
Eşi : Mulla Mehmet okur Kızı Hatice
Çocukları :
1-Salim
2-Ziraat mühendisi Önder

*İshak Güneş
Eşi : Adıgüzel Atalay kızı Fatma
Çocukları :
1-Nadire : Önder Alıcıgüzel Eşi

*Özcan Güneş
Eşi : Adanalı Bahar
Çocukları :
1-Kağan
2-Selin

*Hacı Saadettin Akkanat
Eşi: Adıgüzel Atalay Kızı Rukiye
Çocukları :
1-Sabiha : Öğretmen Kemal Alıcıgüzel Eşi
2-Zehra : Öğretmen Mehmet Aktaş Eşi
3-Meryem : Öğretmen Hasan Akçay Eşi
4-Nazım
5-Saniye : İsmail Alıcıgüzel Eşi
6-Mustafa

*Öğretmen Ali Akkanat
Eşi : Hacı Mehmet Arıkan kızı Feride
Çocukları :
1-Halime : Uşaklı Ramazan Coşkun Eşi
2-Filiz
3-Özlem
4-Yeliz
5-Yasin

*Kamil Akkanat
Eşi : İzzet Taşdelen Kızı Hanife
Çocukları :
1-Suzan
2-Ömer
3-Şerife
4-Emre

*Mehmet Akkanat
Eşi : Ömer Akkanat Kızı Ayşe
Çocukları :
1-Sefa
2-Halil

*Kör Hamza Özel
Eşi : Veşveş Hüseyin Ballı kızı Şerife
Çocukları :
1-Kadir
2-Yusuf
3-Şaban
4-Havvana
5-Davut

*Deli Ramazan Özel
Eşi : Gazi Ahmet Arıcı Kızı Şefika
Çocukları :
1-Maliyeci Mustafa
2-İdris
3-Musa
4-Ayşe : İncesulu İbrahim Çağrak Eşi

*Bomba Bekir Özel
Eşi : Diğir Ali Çelik Kızı Şerdan
Çocukları :
1-İlyas
2-Mustafa
3-Ali
4-Fatmana : Musa Koçağolu Süleyman Koçak Eşi
5-Havvana

*Mustafa Bal
Eşi : Karaşıh Mehmet Kızı Nise
Çocuksuz Öldüler

*Eyüp Bal
Eşi : Hasan Öztürk kızı Şerife
Çocukları :
1-Abdurrahman
2-Fatma : Göynemde Evli
3-Hatice:Tevfik Adıgüzel Eşi
4-Hanım : Üstünlerde Evli
5-Mustafa
6-Ali
7-Gülsen : Üstünlerde evli

*Niyazi Bal
Eşi : Kerim Öztop Kızı Emine
Çocukları :
1-Nise : Ali Alıcıoğlu (ireğmenli) Eşi- Çocukları (Feray Ve Tarık )
2-Fatma : Üstünlerde Evli (Abdullah Tekeş) eşi Çocukları (Merve Ve Mehmet)
3-Mümine (Munise )
4-İbrahim
5-Mustafa

*Koca Tat Ali Güzelim
Eşi : Dilsiz Ahmet kızı Dudu
Çocukları :
1-İzzet
2-Ayşe : Bombili Yusuf Adıyamanın Eşi

*Kedi Mevlüt Güzelim
Eşi : Kürt Mustafa kızı Fatma 2.Eşi Fatma
Çocukları:
1-Hasan
2-Yılmaz
3-Şerif

*Mındık Hüseyin Güzelim
Eşi : Sağırın Hanife
Çocukları :
1-Pulu Mustafa
2-Zülüha: Hüseyin Güzel Eşi

*Sağır İsmail Güzelim
Eşi : Kölenin Süleyman kızı Şerife 2.Eş Çolak mustafa Özel kızı Şehriban
Çocukları :
1-Şerife : Mahir Ahmet Çelik Eşi
2-Sarı Hasan
3-Melek
4-Ömer
5-Aysel : İdris Özel Eşi
6-Yaşar

*İzzet Güzelim
Eşi : Diğir Ali Çelik Kızı Dursun
Çocukları :
1-Kadir
2-Abdullah
3-Havva: Uğurlu'da Caylak Mehmet oğlu .... Eşi

*Mehmet Güneş
Eşi : Marziye Hasan Gürbüz Kızı Aşşalı
Çocukları :
1-Alime
2-Kerime
3-Sümeyye
4-Meliha

*Osman Güneş
Eşi : H.Hüseyin Sarıcan kızı Muazzez
Çocukları :
1-Özgür
2-Hüseyin

*Fedai Güneş
Eşi : Kocabacak İsmail Uçar kızı Selma
Çocukları :
1-Enes
2-Mustafa

*Hasan Güneş
Eşi : Ordulu Gül
Çocukları :

*M.Ali Güneş
Eşi : Seydişehirli Funda
Çocukları :
1-Furkan

*Salim Güneş
Eşi : Konyalı Nigar
Çocukları :
1-Celal
2-Emre
3-Buse

*Nazım Akkanat
Eşi : Mehmet Ballı kızı Günay
Çocukları :
1-Vesile
2-Rukiye
3-Mustafa Tunahan

*Mustafa Akkanat
Eşi : İstanbullu Saliha
Çocukları :
1-Saadettin
2-Selen
3-Mert
4-  

*Kadir Özel
Eşi : Ali Adıyaman Kızı Topal Gülsün
Çocukları :
1-Hemşire Aynur
2-Mustafa
3-Şerife

*Yusuf Özel
Eşi : Huğlulu Ali Aydoğdu Kızı Ayşe
Çocukları :
1-
2-

*Şaban Özel
Eşi : Huğlulu Mevlüt Aydoğan kızı Fatma
Çocukları :
1-Yakup
2-

*Davut Özel
Eşi : Köle Mehmet Adıgüzel kızı Hacer
Çocukları :
1-Sevim
2-Ali

*Maliyeci Mustafa Özel
Eşi : Ebe Nevin
Çocukları :
1-Barış
2-Evrim
3-Sevgi

*İdris Özel
Eşi : Sağır İsmail Güzelim kızı Aysel
Çocukları :
1-Sevilay
2-İpek

*Musa Özel
Eşi : Şaban Özceylan Kızı Aysun
Çocukları :
1-Mesut
2-Ramazan
3-Nazlı

*İlyas Özel
Eşi : Ömer Adıgüzel kızı Emine
Çocukları :
1-Ali
2-Latife
3-Filiz
4-Bekir

*Bekir Oğlu Mustafa Özel
Eşi : Necati Evci Kızı Nuray
Çocukları :
1-Meltem
2-

*Veli Özel
Eşi : Şamlarlı İbrahim Kutlu Kızı Arife
Çocukları :
1-Kadir

*Abdurrahman Bal
Eşi : Yusuf Özdere kızı Nazife
Çocukları :
1-Hülya
2-Nebahat : Çorluda Evli
3-Oktay
4-Yusuf

*Mustafa Bal
Eşi : Postacı Ali Öztürk Kızı Nuriye
Çocukları :
1-Ali

*Ali Bal
Eşi : Durmuş Arıkan Kızı Emine
Çocukları :
1-Şerife
2-Berna
3-Merve
4-?

*İbrahim Bal Niyazi Oğlu
Eşi :
Çocukları :
1-Emine Bal

*Mustafa Bal Niyazi Oğlu
Eşi : Saadet
Çocukları :
1-Niyazi

*Hasan Güzelim
Eşi :
Çocukları :
1-
2-

*Puli Mustafa Güzelim
Eşi: Curtlu Ahmet kızı Hatice
Çocukları :
1-Raziye : Kerim Atan Eşi
2-Hasan
3-Ahmet
4-Ayşe : Salih Oğlu Akif Uçar Eşi

*Sarı Hasan Güzelim
Eşi : Çimbilinin Musanın Kızı Emiş
Çocukları :
1-İsmail
2-Musa
3-Sevim : Kadınhanda Vakkas Eşi

*Ömer Güzelim
Eşi : Huğlulu Fatmana
Çocukları :
1-Aziz
2-Leyla
3-

*Pulu Oğlu Ahmet Güzelim
Eşi : Karabacak İsmail Uçar kızı Selvinaz
Çocukları :
1-Yasemin
2-Mustafa

*Pulu Oğlu Hasan Güzelim
Eşi : Ahmet Ali Evci Kızı
Çocukları :
1-Mustafa
2-Özlem

*İsmail Güzelim
Eşi : Sadık Adıgüzel Kızı Hatice
Çocukları :
1-Hasan
2-Adem

*Musa Güzelim
Eşi : Beyşehirli Sacide
Çocukları :
1-Mehmet
2-Emine