Gögüşler

Gök Hüseyin, Göğüşlerin En Büyükleridir.Gök Hüseyin'in Akseki veya Manavgat tarafından küyümüze Hoca olarak Geldiği tahmin edilmektedir. Elimizde Bulunan Cami beratında Gök Hüseyin için ''Helal malıyla yaptırdığı camii , cemaatı kesir olduğundan cuma ve bayram namazları kılınması caizdir'.' denilmektedir. Buda Gök Hüseyin'in hem hoca hem de zengin olduğunu kaıtlamaktadır. [Dr.Halil Arıcı'nın babasından duyduğuna göre: 'Gök Hüseyin bir kervanın katipliğini yapmaktadır, kervan bizim köydeyken o hastalanmış onun iyi olmayacağını düşünen kervan sahini onu köyde bırakıp gitmiş, Kara mehmetler ona bakmış ve sağaltmışlar ve kızları Meryem'i de vermişler Böylece o da köyde kalmış.]

*Gök Hüseyin :
Eşi : Kara Mehmetlerden Nebi'nin kızı Meryem
Çocukları :
1- Mustafa
2- Emiş:Kel Kerim eşi
3- Hasan

*Mustafa :
Eşi :Kurdular Köyü'nden Hacı Samat kızı Ayşe
Çocukları :
1- Hacı Hüseyin
2- Hacı Mehmet

*Göğüş Hasan :
Eşi : Ağabeyinin ölümünden sonra eşi Ayşe ile evlendi
Çocukları :
1- Osman Beğ
2- Hacı Nebi
3- Meryem : Bekar ibiş eşi
4- Hatice :Kükke Mustafa Eşi
5- Hacı Mustafa

*Hacı Hüseyin :
Eşi : Musalardan Topal Hüseyin kızı Kara Emine
Çocukları :
1- Yusuf - Cüllü Bircan
2- Hasan
3- Mulla Abdullah ( Özcan )
4- Zade
5- Mustafa

*Hacı Mehmet :
Eşi : Çil İhtiyar kızı Şerife
Çocukları :
1-Hanife : Cüllü Yusuf (Bircan ) eşi
2- Hatip İbrahim dursun
3- Fatma : Hacı Hasan Hoca Alıcıgüzel eşi
4- Nazife : Mulla Mehmet Okur eşi
5- Raziye :1.Eşi İbiş 2. Kocahafa'nın İsmail
6- Ayşe : Kartoğlan - Mehmet Kocagüzel eşi

*Osman Beğ (Bey)
Eşi : Çil Ehtiyar Kızı Zeynep
Çocukları :
1- Ayşe: Küçük Hasan eşi
2- Arife Sarı Hüseyin'in İbiş eşi
3- Havva : Bekar öldü.
4- Hasan Özkan

*Hacı Nebi
Eşi : Kurdular'dan Güzel Hoca kızı Şerifhanım
Çocukları :
1- Halime : Hatip İbrahim Dursun eşi
2- H.Hasan Hoca Alıcıgüzel
3- Deli Şerif : Çakır Ahmet eşi
4- Emiş : Kabak Ali uçar eşi
5- Esiye : Recep ve Şaban eşi
6- İhtiyat Zabiti Tahir Efendi Alıcıgüzel

*Hacı Mustafa
Eşi : Yenice Köy'den Hattat Mehmet Efendi kızı Nise
Çocukları :
1- Ayşe : Veli Hoca Oğlu Kamil Eşi - çocuksuz öldü
2- Fatma : Hacı Akçay Eşi
3- Hanife : Hacı Mehmet Dursun eşi
4- Şerif : Kurdular'dan Mehmet Şahin Eşi
5- Hatip Hasan Durmuş
6- Durmuş Durmuş

*Cüllü Yusuf Bircan
Eşi : 1. H.Mehmet Kızı Hanife
2. Uğurlu'dan Kart Mehmet kızı Gülsün
Çocukları :
1- Hatice : Manavoğlu Mustafa Alıcıoğlu eşi 1.Eşten
2- Durmuş
3- Emine : Mustafa Çağlayan eşi

*Hasan (Hacı Hüseyin oğlu)
Eşi: Kurdular'dan İbiş Çavuş Kızı Hatice
Çocukları :
1- Deli Musa ( Çocuksuz olarak öldü)
2- Ali : Çocuksuz, Birinci Dünya savaşında şehit

*Mulla Abdullah Özcan
Eşi : Ağabeyi Hasan'ın eşi Hatice 2.Eşi:Hanım
Çocukları :
1-Meryem (1.eşten) Mevlüt Akçay eşi
2- Mehmet Ali
3- Hasan
4- Avşar Hatice : Dede Mehmet Turgut eşi
5- Raşit

*Delioğlan Mustafa
Eşi : Kükke Mustafa kızı Kürük Gülsün
Çocukları : Hüseyin Aktaş

*Hatip İbrahim Dursun
Eşi : Halime 2. Şehirli... 3.Kör Havva
Çocukları :
1- Ömer- Evlenmeden Gençken öldü
2- Mehmet
3- Eğitmen Ali
4- Şerife : H.Ömer Akkanat Eşi
5- Dudu : Hatip Hasan Durmuş'un 1.Eşi

*Osman Beğ'in Hasan Özkan
Eşi : 1.Bekar İbiş'in kızı Emine 2. Deli Güssün
Çocukları :
1- Yunus
2- Ahmet
3- Hanım : Hasan Okur eşi

*Hacı Hasan Alıcıgüzel
Eşi : Hacı Mehmet kızı Fatma
Çocukları :
1- İsmail
2- Abidin
3- Maviş : Hatip Hasan Durmuş Eşi
4- Şerifhanım : Eyüp Alıcıgüzel Eşi
5- Öğretmen Bahattin Alıcıgüzel
6- Öğretmen İzzettin Alıcıgüzel

*İhtiyat Zabiti Tahir Efendi Alıcıgüzel
Eşi:Kurdular'dan Cabak kızı Emine
Çocukları :
1-Eyüp
2-Sadettin
3-Menekşe: Abdullah Dursun Eşi

*Hatip Hasan Durmuş
Eşi : Hatip İbrahim Dursun kızı Dudu 2.Eşi : Hasan Hoca Alıcıgüzel kızı Maviş
Çocukları :
1- Nise(1.Eşten): Efe Mustafa Güllü eşi
2- Pedagoloji Öğretmen ,Müfettiş Osman
3- Türkçe Öğretmeni Vehbi
4- Öğretmen Mustafa
Matematik Öğretmeni İsmet

*Durmuş Durmuş
Eşi : 1.Kurdular'dan Emin Kızı Rukiye 2.Kurdular'dan Seyit Kızı Ümmühan
Çocukları : (1.Eşten )
1- Ayşe : Necati Aktaş Eşi
2- Nafiye : Türkçe öğretmeni Alaeddin Güneş eşi
3- Zekiye : Öğretmen Tahir Alıcıgüzel Eşi
4- Vesile : Öğretmen Hasip Dündar Eşi
5- Bankacı Mustafa
6- Öğretmen Bünyamin
7- Nise Ahmet Özcan eşi
2.Eşten Çocuklar :
8- Yargıç Bilal
9- Nazmi
10- Seyit
11- Hatice

*Cüllek Durmuş Bircan
Eşi : Yunus Özkan kızı Zeynep
Çocukları :
1- Yusuf
2- Şeytan Gülsün İncesu Köyünde evli
3- Hacı
4- Muzaffer
5- Adem
6- Zade

*M.Ali Özcan
Eşi: Abdurrahman Özçelik Kızı Ayşe
Çocukları :
1- Düriye : Öğretmen Necati Akkoç Eşi
2- Habibe : Öğretmen Hasan Alıcıgüzel Eşi
3- Emine : İncesu Köyünde evli
4- Kucur Abdullah
5- Ahmet

*Hasan Özcan
Eşi : Morgöz Mehmet Evci kızı Hafize
Çocukları :
1-Hasan
2-Emine: Ali Osman Turgut Eşi
3-Azime : Ali Evci Eşi
4-Abdullah
5-Adem
6-Mehmet

*Raşit Özcan
Eşi : Ahmet Özkan kızı Lale
Çocukları :
1-Fehmi
2-Şaban
3-Narime -Sabahattin Alıcıgüzel Eşi
4-Abdullah
5-Müfide -Mustafa Balcı Eşi

*Hüseyin Aktaş
Eşi : Kocahafa'nın İbiş Kızı Rukiye
Çocukları :
1- Zeynep :Müfettiş Öğretmen Lütfi Dursun Eşi
2- Sıdıka : Ömer Alıcıgüzel eşi
3- Necati
4- Gülsün : Muzaffer Arıkan Eşi , Çocuksuz öldü
5- Öğretmen Mustafa Aktaş
6- Öğretmen Mehmet Aktaş

*Hacı Mehmet Dursun
Eşi : H.Mustafa kızı Hanife 2.Eş Göbekli Fatma
Çocukları :
1- Abdullah
2- Öğretmen , İlköğretim Müfettişi Lütfi
3- Hasibe : Öğretmen Osman Özkan eşi
4- Makbule (2.Eşten) : Hacı Ali Arıkan Eşi
5- Dudu Öğretmen Abdullah Akçay eşi
6- Türkçe öğretmeni Niyazi

*Eğitmen Ali Dursun
Eşi : Kartoğlan Mehmet Kocagüzel Kızı Ayşe
Çocukları :
1- Alime : Gencek'de evli
2- Öğretmen Nuh.Naci Dursun
3- Yahya
4- Ayşe : Sabahattin Güzel eşi
5- Zehra : İlyas Alıcıoğlu eşi
6- Şeref

*Hacı Yunus Özkan
Eşi: 1 .Küçük Hasan Kızı Ayşe 2.Çavuşelin Gülsün 3.Zilanli Gülsün
Çocukları : 1. Eşten
1- Zeynep: Durmuş Bircan Eşi
2- Havva : Mısır Mustafa Özçelik Eşi
3- Hacı Baki
4- Hanise : Kemiksiz Abdullah Koçak eşi
2.Eşten Çocuklar
5- Nadire : Necati Evci Eşi
6- Emine : Eser Atalay Eşi

*Hacı Ahmet Özkan
Eşi : Bekarın Ali'nin kızı Dudu
Çocukları :
1- Öğretmen Osman Özkan
2- M. Fevzi
3- Lale : Raşit Özcan Eşi
4- Ayşe : İsmail Uçar Eşi
5- Nadire : Mehmet Güllü eşi

*İsmail Alıcıgüzel
Eşi : Kara Hüseyin kızı Gülsün
Çocukları :
1- Şerife : Hüseyin Güneş eşi
2- Hatice : Hasan Akçay Eşi
3- Ömer Çavuş
4- Öğretmen , Avukat Şerafettin Alıcıgüzel
5- Ayşe: Hüseyin Çiçek Eşi

*Abidin Alıcıgüzel
Eşi : Kurdular'dan H.Abdullah Kızı Kamile
Çocukları :
1- Bekir
2- Türkçe öğretmeni Nabi
3- Öğretmen Mehmet
4- Biyo Kimya prof.Yakup
5- Kalp Damar Cerrahisi Dr.Hasan

*Öğretmen, Hacı Bahattin Alıcıgüzel
Eşi : Mustafa Arıkan kızı Hacı Emine
Çocukları :
1- Sosyal bilgiler öğretmeni Hacer : Türkçe öğretmeni Vehbi Durmuş eşi
2- Öğretmen Fatma : Muhasebeci A.Atahan Türkoğlu eşi
3- Matematik öğretmeni Erol
4- Tesviyeci Bülent

* Pedagoji Öğretmeni İzzettin Alıcıgüzel
Eşi : Trabzonlu Öğretmen Mürüvvet
Çocukları :
1- İngilizce öğretmeni Perran : Göz Doktoru Aykut Selçuk Eşi
2- İngilizce Öğretmeni Nuran : Mehmet Kozan eşi

*Eyüp Alıcıgüzel
Eşi : H.Hasan Alıcıgüzel kızı Şerifhanım
Çocukları :
1- Öğretmen Tahir
2- Öğretmen Hasan
3- Nadire : Öğretmen Mehmet Ballı Eşi
4- Öğretmen Kemal
5- Nebi

*Hacı Saadettin Alıcıgüzel
Eşi : Hacı Akçay kızı Ayşe
Çocukları :
1- Sabahattin
2- Tahir
3- Muammer

*Pedagoji Öğretmeni, İlköğretim Müfettişi Osman Durmuş
Eşi: Seydişehirli Arap Ahmet Dokur Kızı Bedir
Çocukları :
1- Matematik Öğretmeni Nihal : Uğur Özteke Eşi
2- Nihat ( Çocuksuz öldü )
3- Hülya : Ziya Erenmemiş Eşi (makine mühendisi )
4- Tijen : M.Hamza Çınardalı Eşi

*Türkçe Öğretmeni Vehbi Durmuş
Eşi : Bahattin Alıcıgüzel kızı Sosy.Bilg.Öğretmeni Hacer
Çocukları
1- Avukat Yüce
2- Utku

*Öğretmen Mustafa Durmuş
Eşi : Seydişehir'den Hüseyin Çınaroğlu kızı Öğretmen ,Emine
Çocukları :
1- Elektrik Müh.İlknur : Elektrik müh.Ayhan Işık eşi
2- Anasınıf öğr.Arzugül : istatikçi Önder Gündoğdu Eşi
3- Ahu Deniz

*Matematik öğretmeni İsmet Durmuş
Eşi : Osman Kızı PTT'ci Şükran
Çocukları :
1- Hasan Özgür
2- Maviş Özge

*Bankacı Mustafa Durmuş
Eşi : Akşehirli Bankacı Semahat
Çocukları : Ali Mert

*Öğretmen Bünyamin Durmuş
Eşi : Karabulaklı Havva
Çocukları :
1-Ufuk
2-Umut

*Nazmi Durmuş
Eşi : Osman Yıldız Kızı Ayşe
Çocukları :
1-Esra

*Hakim Bilal Durmuş
Eşi : İzmirli Saadet
Çocukları :
1-Furkan

*Seyit Durmuş
Eşi : Beyşehirli Havva
Çocukları :
1- Hatice : Ö.Faruk Yılmaz Eşi

* Yusuf Bircan
Eşi :
Çocukları :
1-Birsen
2-Durmuş
3-Mustafa

*Muzaffer Bircan
Eşi:
Çocukları :
1-
2-
3-

*Hacı Bircan
Eşi :
Çocukları :
1-
2-
3-

*Adem Bircan
Eşi : Kuldurarlı Zinet
Çocukları :
1-
2-
3-

*Abdullah Özcan
Eşi :Ömer Akkanat Kızı Neviye
Çocukları :
1-Hüseyin
2-D.Ali
3-Hanım
4-Ayşe
5-Şerife
6-Halime

*Ahmet Özcan
Eşi : Durmuş Durmuş Kızı Nise
Çocukları :
1-Ayşe
2-Murat
3-M.Ali
4-Gökhan

*Hasan Özcan
Eşi : Kurdular'dan Curul Mustafa kızı Kerziban
Çocukları :
1-Şenol
2-Umut

*Abdullah Özcan
Eşi : Kamil Taşdelen Kızı Havvana
Çocukları :
1- Ayfer
2- Hatice
3- Ayşe
4- Filiz

*Adem Özcan
Eşi: Beyşehirli İsmail Kızı Dilek
Çocukları :
1- Serap
2- Seren
3- Selin

*Mehmet Özcan
Eşi : Abdullah Yıldız Kızı Suna
Çocukları :
1- Hasan Mert
2-

*Fehmi Özcan
Eşi : Efe Mustafa Güllü Kızı Dudu
Çocukları :
1-Sergül
2-Serpil
3-Lale

*Şaban Özcan
Eşi : Kurdularlı Curul Mustafa Kızı Senem
Çocukları :
1-Raşit
2-Erkan
3-Eray

*Necati Aktaş
Eşi : Durmuş Durmuş Kızı Ayşe
Çocukları :
1- Pakize : Köşklü Assubay eşi
2- Makine Mühendisi Akif
3- Rukiye : Nevzat Ballı eşi

*Öğretmen Mustafa Aktaş
Eşi : Mehmet Kocagüzel Kızı Meryem
Çocukları :
1- Nesrin: Kemalettin Uçar Eşi
2- Mehmet Oğuz
3- Hüseyin
4- Harun
5- Erhan

*Öğretmen Mehmet Aktaş
Eşi : H.Saaddetin Akkanat Kızı Zehra
Çocukları :
1-Hayri
2-Nurcan
3-Melike

*Hayri Aktaş
Eşi : Nazlı Doğan ( Sivaslı )
Çocukları :
1- Zehra Betül

*Abdullah Dursun
Eşi: Tahir Efendi Kızı Menekşe
Çocukları :
1- Öğretmen İshak
2- Ebe , Hemşire Halime- Öğretmen Nuh Naci Dursun Eşi
3- Öğretmen İbrahim
4- Perihan : Hami Özkoç Eşi
5- Feride : Cevden Alıcıgüzel Eşi
6- Şerife : İzzet Uçar Eşi

*İlköğretim Müfettişi Ö.Lütfi Dursun
Eşi: Hüseyin Akkaş kızı Zeynep
Çocukları :
1-Öğretmen Vahide : Öğretmen Orhan Bülbül Eşi
2-İnşaat Mühendisi Cahir
3-Makine Mühendisi Ekrem
4-Ev Yönetimi öğretmeni Ayten : Harun Ünal Eşi

*Türkçe Öğretmeni Niyazi Dursun
Eşi: Ağdağmadenli Celal Kızı Öğretmen Gülpembe
Çocukları :
1-Özlem :Yargıç Şükrü Boz Eşi
2-Mehmet

*Öğretmen Nuh Naci Dursun
Eşi: Ebe Hemşire Abdullah Dursun Kızı
Çocukları :
1-Erdem
2-Erden

*Yahya Dursun
Eşi : Gündoğmuşlu : Ebe Fatma
Çocukları :
1-
2-

*Şeref Dursun
Eşi : Ahmet Güllü Kızı Mürüvvet
Çocukları :
1- Ezgi
2- Sinan

*Hacı Baki Özkan
Eşi:Ali Taşdelen kızı Raziye
Çocukları :
1-Hasan
2-Osman
3-Gülsün : Galip Turgut Eşi
4-Havva : Sami Evci Eşi
5-Cevdet
6-Hanım : Muammer Alıcıgüzel Eşi

*Öğretmen Osman Özkan
Eşi : H.Mehmet Dursun Kızı Hasibe
Çocukları :
1-Öğretmen Sevim : Öğretmen Cengiz Akıncı eşi
2-Ptt Memuru Şükran : Öğretmen İsmet Durmuş eşi
3-Öğretmen Emine : Türkçe Öğretmen Yaşar Akar Eşi
4-Avukat Ahmet Servet Özkan
5-Makine mühendisi Hasan Nevzat

*Fevzi Özkan
Eşi : Yusuf Özdere kızı Cevriye
Çocukları :
1-Ebe Fatma : Hasan Özkan Eşi (Baki Oğlu )
2-Eşref
3-Hacer : Öğretmen Hasan Taşdelen Eşi
4-Rıfat
5 Songül : Mesut Güllü Eşi

*Ömer Alıcıgüzel
Eşi: Hüseyin Aktaş Kızı Sıdıka
Çocukları :
1- Cevdet
2- Yakup
3-İsmail

*Öğretmen Avukat Şerafettin Alıcıgüzel
Eşi : Öğretmen Semahat
Çocukları :
1- Makine Mühendisi Mehmet Teoman
2-Kimya Mühendisi Demet : izmirli Ali ..... Eşi

*Hacı Bekir Alıcıgüzel
Eşi: Esther
Çocukları :
1-David
2-Vanessa

*Türkçe Öğretmeni Nabi Alıcıgüzel
Eşi : Öğretmen Makbule
Çocukları :
1-Çocuk Gelişimi Öğretmeni Özlem
2-Şehircilik Mühendisi Özden

*Öğretmen Mehmet Alıcıgüzel
Eşi Seydişehirli Salih Kızı Şerife
Çocukları :
1-Kamile
2-Kamuran
3-Nilgün

*Profesör Dr.Yakup Alıcıgüzel
Eşi : Matematik Öğretmeni Mustafa Sert kızı Kamile
Çocukları :
1-Abidin Burak
2-Alpdoğan

*Dr.Hasan Alıcıgüzel Kalp Damar Cerrahi
Eşi :
Çocukları :
1-

*Matematik Öğretmeni Erol Alıcıgüzel
Eşi: İng.Öğretmeni Nurhan Öğretmen Mehmet Atalay kızı
Çocukları :
1-Özlem
2-Özge

*Tesviyeci -Personel Müdürü Bülent Alıcıgüzel
Eşi : Yaşat Çağların kızı Sevda
Çocukları :
1-Bahattin
2-Hazal

*Öğretmen Tahir Alıcıgüzel
Eşi : Durmuş Durmuş Kızı Zekiye
Çocukları :
1- Rukiye :Tahir Alıcıgüzel eşi Saadettin Oğlu
2-Hidayet
3-Hilmi
4-Eyüp

*Öğretmen Hasan Alıcıgüzel
Eşi : M.Ali Özcan kızı Hasibe
Çocukları :
1-Ertuğrul
2-Eyüp
3-Harita Teknikeri Salim
4-Harun

*Öğretmen Kemal Alıcıgüzel
Eşi :Saadettin Akkanat kızı Sabiha
Çocukları :
1-Önder
2-Ferhat
3-Şerife : Serdar Evci Eşi

*Nebi Alıcıgüzel
Eşi: Beyşehirli Hüseyin Ecevit'in Kızı Hadiye
Çocukları :
1-Fransızca Mütercim Tercüman Murat
2-Ferda
3-Feryal

*Sabahattin Alıcıgüzel
Eşi : Raşit Özcan kızı Narime
Çocukları :
1-Ayşegül
2-Saadettin
3-Ercan

*Muammer Alıcıgüzel
Eşi : Baki Özkan Kızı Hanım
Çocukları :
1-Emine
2-Emre

*Saadettin Oğlu Tahir Alıcıgüzel
Eşi : Tahir Alıcıgüzel Kızı Rukiye
Çocukları :
1-Saadettin

*Öğretmen İshak Dursun
Eşi : Kamil Öztürk Kızı Öğretmen Gülsüm
Çocukları :
1- İlkay : Arif Dovan Eşi
2- Orman Mühendisi Kamil

*Öğretmen İbrahim Dursun
Eşi : Beyşehirli Öğretmen Şerife Babaoğlu
Çocukları :
1-Mehmet
2-Çağatay

*İnşaat mühendisi Cahit Dursun
Eşi : Çorumlu Öğretmen Yıldız
Çocukları :
1-Sevgi
2-Sevil

*Makine Mühendisi Ekrem Dursun
Eşi : Adanalı Hemşire Serap
Çocukları :
1-Lütfi
2-Zeynep

*Erdem Dursun
Eşi : Ramazan Öztürk kızı
Çocukları :
1-
2-

*Hasan Özkan
Eşi: Ebe Fevzi Özkan kızı Ebe Fatma
Çocukları :
1-Ferdane : Avdancıklı Ergün eşi
2-Filiz : Kurucuovalı Hüseyin Eşi
3-Füsun

*Osman Özkan (Baki oğlu)
Eşi : Havvahanım
Çocukları
1-Yunus
2-Meral

*Cevdet Özkan
Eşi: Manastırlı Tenzile
Çocukları :
1-Raziye

*Makine Mühendisi Hasan Nevzat Özkan (Osman Oğlu)
Eşi : Abdullah Akçay kızı Matematik öğretmeni Nurşen
Çocukları :
1-Osman
2-Oğuzhan

*Avukat Servet Özkan
Eşi : Mehmet Ulaşan kızı : Biyoloji Öğretmeni Necla
Çocukları :
1-Mehmet
2 Levent

*Eşref Özkan
Eşi: İbiş Koçak kızı Meryem
Çocukları :
1-Deniz
2-Ahmet

*Rıfat Özkan
Eşi : Ayşegül Beyşehirli
Çocukları :
1-Fevzi Can
2-Meltem

*Cevdet Alıcıgüzel
Eşi : Abdullah Dursun Kızı Feride
Çocukları :
1-Hüseyin
2-Yıldız

*Yakup Alıcıgüzel
Eşi : Ali Uçar kızı Ayşe
Çocukları :
1-Saadet
2-Gülsün

*İsmail Alıcıgüzel
Eşi : Saadettin Akkanat Kızı Saniye
Çocukları :
1-Ömer
2-Seher

*Hilmi Alıcıgüzel
Eşi : Beyşehirli Küçükdemirler'in Fadime
Çocukları :
1- Hidayet
2- Hazal

*Ertuğrul Alıcıgüzel
Eşi : Bayındırlı Fatma
Çocukları :
1- Habibe
2- Yasin

*Eyüp Alıcıgüzel
Eşi : Hami Okur kızı Leyla
Çocukları :
1-Selda
2-Hasan

*Salim Alıcıgüzel
Eşi : Göynemli Meryem
Çocukları
1-Furkan
2-Begüm

*Önder Alıcıgüzel
Eşi : İshak Güneş kızı Nadire
Çocukları :
1-Gülmina

*Makine Mühendisi Akif Aktaş
Eşi : Bursalı Salih kızı Leyla
Çocukları :
1-Ayşe

*Hacı Samet
Eşi :
Çocukları :
1- Mulla Hasan
2- Ayşe : Göğüşoğlu Mustafa Eşi (kocası ölünce Hasanla Evlendi)
3-Emiş : İbiş Çavuşa kaçar
4-Abdullah Babası Hacı Samat ile Hacca gitti. Hacı Samat Medinede Abdullah Yolda öldü

*Mulla Hasan
Eşi :
Çocukları :
1-Büyük Hacı
2-Hacı Abdullah Doğan

*Büyük Hacı Samat
Eşi :
Çocukları :
1-Kamil
2-Kamil
3-Saadettin (üçü de seferberlikde öldüler )
4-Şakir Çavuş Şahin
5-Mehmet Şahin
6-Ahmet Çavuş Şahin
7-Ayşe -Kükkelerin Ali Eşi
8-Zeliha - yenice köyde evli
9-Rahime : Süleyman Çavuşun Hacı Mehmet Eşi (İkinci kez Çerkezoğlu Hüseyin Turgut ile evlendi)

*Yenice Köyle Hatat Mehmet Efendi
Eşi : Hatiplerden Şerife
Çocukları :
1- Nise : Durak Köyünde Hacı Mustafa Eşi
2- Hanım : Taraşcıda evli
Çocukları :
1- Deli Fatma : Böbükün eşi
2- Ali Şirin
3- Tarlacı Mehmet Şirin
4- Mehriye : Kızılca Köyden Osman Ağa (ünal ) eşi
5-Behibe : Kavak Köyünden Çözdal Mustafa eşi

*Hacı Nebi
Eşi : Şerifhanım
Çocukları :
1-Mehmet
2-Güzel Hoca
3-Şerifhanım (Hacı nebi Eşi)
4-Emine : Bozoğlan Mehmet Eşi (duraklı)
5-Hatice : Hacı Hüseyin Oğlu Hasan Eşi (ikinci kez mulla Abdullah eşi )
6-Aşşalı : Zavrak İbrahim Eşi