İbiş Ahmetler

*İbiş
Eşi : ?
Çocukları :
1-İbiş
2-Sarı Hüseyin
3-Hasan
4-Bozoğlan Mehmet
5-Curtlu Yusuf
6-Humma : Abdilin eşi
7-Gülsün : Kocabaş'ın Eşi

*İbiş
Eşi : Üstünlerli ?
Çocukları :
1-Kocakafa Mustafa

*Sarı Hüseyin
Eşi :
1.Eşi Kel Kerim'in kızı Ayşe
2.Eşi Huğlulu (kabak Alinin Anası )
3.Eşi Gencekli Gülsün
Çocukları :
1-İbiş
2-Kömbeli Ahmet
3-Mustafa
4-Salih
5-Hüseyin
6-Dudu : Kurdularlı Dallik Mehmet'in anası
7-Şerife : Taraşçı'ya evlendi.
8-Kabak Ali Uçar

*Arap Hasan
Eşi : Huğlulu Fatma , 2.Eşi : Huğlulu ?
Çocukları :
1-İbiş
2-Göğ Ali Çukurbağ
3-Hanife : Hummanın Mehmet eşi
4-Arap Kızı Fatma : Ramazan Adıgüzel Eşi
5-İsli Ahmet

*Bozoğlan Mehmet
Eşi : Kurdulardan İbiş Çavuş Kızı Emine
Çocukları :
1-Ahmet Akçay
2-Hacı Ali Akçay
3-Abdullah Akçay ( Manisa Kırkağaça Göçetti )
4-Mevlüt Akçay
5-Hanım : Mulla Abdullah Özcan Eşi
6-Fatma : Tekaüt Çekiç Hasan Koçak Eşi
7-Meryem : Humma'nın Abdullah Turgut Eşi

*Curtlu Yusuf
Eşi : Kükkelerden HAnım
Çocukları :
1-Ahmet
2-Durdu : Evlenmedi

*Kocakafa Mustafa
Eşi : Mısırlı Alinin Kızı Havva
Çocukları :
1-İbiş
2-İsmail ( Asker kaçağı olduğu için isyanda Asıldı )
3-Şehriban : Kisecikde Topaçların Babaları ile evli

*Sarı Hüseyinin İbiş
Eşi : 1.Ismanı 2.Gencekli ? 3.İstanbullu Ahmet kızı Emine 4.OsmanBeğ kızı Arife
Çocukları :
1-Ayşe : Kurdularda Çerez Hüseyin eşi
2-Ali Atan (Arifin Oğlu )

*Kömbeli Ahmet
Eşi : 1.Çil Ehtiyarın Mustafa Kızı ? 2.İstanbullu Ahmet kızı Kömbeli kızı Fatma
Çocukları :
1-Mustafa Erkök
2-Emine : Kara Mustafa Güneş Eşi
3-Ayşe : Fikare Ahmet Alıcıoğlu Eşi
4-Fatma : Yağcı Mehmet Özceylan Eşi
5-Mehmet Erkök
6-Ömer Erkök
7-Çapar Hüseyin Erkök

*Sarı Hüseyinin Mustafa
Eşi : Deli Rukiye
Çocukları :
1-Şakir Uçar

*Sarı Hüseyinin Salih
Eşi: Deli Rukiye
Çocukları :
1-Sarı Kedi Mustafa Uçar

*Hüsmen -Hüseyin Uçar
Eşi : Hanife
Çocukları :
1-Mehmet
2-Salih
3-Öğretmen Hasan
4-Ayşe : İzzet Taşdelen Eşi
5-Cevriye : Mehmet Akkoç Eşi

*Gazi Kabak Ali Uçar
Eşi : 1- Hacı Nebi kızı Emiş 2.Eşi Humma
Çocukları :
1-Ayşe ( Emiş Kızı ) : Ahmet Koçak Eşi
2-Konyalı Hüseyin (emiş'ten )
3-Gülsün : (Emiş'ten ) : Mustafa Çağlayan Eşi
4-Selahattin

*Arap Hasan Oğlu İbiş
Eşi : 1.Huğlulu Hatice 2.Alinin Hüseyin Kızı Emiş (2.Eşi Kürt Mustafa)
Çocukları :
1-Mehmet : Çocuksuz öldü
2-Fatma : Aşık Hasan Arıcı Eşi -Emiş kızı

*Göğ Ali Çukurbağ
Eşi : Şerife
Çocukları :
1-Şerife : Mehmet Erkök Eşi
2-Fatma : Ali Adıgüzel Eşi

*İsili Ahmet
Eşi : Kel Abdullah kızı Tirik Ayşe
Çocukları :
1-Hanise : Salih Uçar Eşi (2.Eşi Ömer Ballı )

*Ahmet Akçay
Eşi : Deli Gülsün 2.Bademlili Meryem 3.Küçük Hasan Kızı Ayşe
Çocukları :
1-Nuriye : Şakir Uçar Eşi (1.Eşten )
2-İsmail (2.Eşten )
3-Yan Ali (2.Eşten)
4-Ayşe : Kamil Taşdelen Eşi
5-Menekşe : Necati Okur Eşi

*Hacı Ali Akçay
Eşi : Hacı Mustafa Kızı Fatma
Çocukları :
1-Dudu : Salih Koçak Eşi
2-Topal Nise : Tıngır Mustafa Akkoç Eşi
3-Öğretmen Mehmet (Evlenmeden Öldü )
4-Ayşe : Saadettin Alıcıgüzel Eşi
5-Hasan
6-Öğretmen Abdullah

*Mevlüt Akçay
Eşi : Mulla Abdullah Kızı Meryem
Çocukları :
1-Göğoğlan Mustafa

*Curtlu Ahmet
Eşi : Havva
Çocukları :
1-Rukiye : A.Ali Evci Eşi
2-Hatice : Pulu Mustafa Güzel Eşi

*İbiş
Eşi : Hacı Mehmet Kızı Raziye
Çocukları :
1-Rukiye : Hüseyin Aktaş Eşi

*İsmail
Eşi : Hacı Mehmet kızı Raziye (2.Eşi İnisi )
Çocukları :
1-Koca Dayı Mustafa Çağlayan

*Ali Atan Arif'in Ali
Eşi : Musalardan Meke İbrahim Kızı Hanife
Çocukları :
1-H.İbrahim
2-Hasan
3-Kerim
4-Arife
5-Raziye

*Koca Dayı Mustafa Çağlayan
Eşi : 1.Kabak Ali Uçar Kızı Gülsün 2.Cüllü kızı Emine
Çocukları :
1-Öğretmen İsmail (1.Eşten
2-Havvana : Ramazan Ballı Eşi
3-Fadime : Kisecikde evli
4-Ümmü : Manastırda Evli
5-İbrahim
6-Ali İhsan

*Öğretmen İsmail Çağlayan
Eşi : Kuranlı Fadime
Çocukları :
1-Mesut
2-Yücel
3-Gülsün
4-Özden

*İbrahim Çağlayan
Eşi : Dede Mehmet Turgut Kızı Meryem
Çocukları :
1-Mustafa
2-Mehmet
3-Rabia

*Ali İhsan Çağlayan
Eşi : Necati Okur Kızı Nazife
Çocukları :
1-Derya
2-Merve
3-Emine

*Mustafa Erkök
Eşi : Bekarın Ali Kızı Maviş
Çocukları :
1-Fatma : İkiz Mehmet Alıcıoğlu eşi
2-Güldane : Yan Ali Akçay Eşi
3-Ayşe : Mehmet Akteke Eşi
4-Ethem
5-Habibe : Şoför Ali Özceylan Eşi

*Mehmet Erkök
Eşi : Göğ Ali Çukurbağ Kızı Şerife
Çocukları :
1-Ümüdür
2-Fethi
3-Ahmet
4-Adem
5-Mevlüt

*Ömer Erkök
Eşi : Köle kızının İsmail Alıcıoğlu Kızı Kerziban (çocuksuzlar)

*Çapar Hüseyin Erkök
Eşi : Kabak Ali Kızı Hakime Uçar
Çocukları :
1-Ahmet
2-Gülistan : İbrahim Koçak Eşi
3-Ümmü : Kadiroğlu Mustafa Özel Eşi
4-Fatma
5-Mehmet

*Şakir Uçar
Eşi : Ahmet Kızı Nuriye
Çocukları :
1-Zübeyde : Konyalı Hüseyin Uçar Eşi
2-Sakar Ali
3-Safura (Karadibek) : Ali Öztürk Eşi
4-Kocabacak İsmail

*Sarı Kedi Mustafa Uçar
Eşi : Bekir Ekici Kızı Rukiye 2.Eşi Baldızı Hanım
Çocukları :
1-Raziye : Fehmi Öztürk Eşi
2-Aysun : Ziya Akçay Eşi
3-Rukiye : Fahri Adıgüzel Eşi
4-Salih

*Mehmet Uçar
Eşi : Deli Kerim Güzel Kızı Havva
Çocukları :
1-Mustafa
2-Hüseyin
3-İzzet
4-Şerife : Tat'ın İzzet Oğlu Kadir Eşi

*Salih Uçar
Eşi : Muharrem Koçak Kızı Nazili
Çocukları :
1-Bahattin
2-Fadim : Kademlide Evli
3-Akif

*Öğretmen Hasan Uçar
Eşi : Ahmet Koçak kızı Nadire Koçak
Çocukları :
1-Ayten : Beyşehirli Hasan Dede Eşi
2-Nurten : Göynemli Hasan .... Eşi
3-Ertan
4-Ahmet

*Konyalı Hüseyin Uçar
Eşi : Şakir Uçar Kızı Zübeyde
Çocukları :
1-Gülsün : Yakup Gürbüz Eşi
2-Şakir
3-Ali
4-Sadi

*Hacı Selahattin Uçar
Eşi : Abdullah Turgut kızı Naciye
Çocukları :
1-Ali İhsan
2-Mustafa
3-İsmail
4-Kemalettin

*İsmail Akçay
Eşi : Mulla Mehmet Okur Kızı Gülsün
Çocukları :
1-Mehmet
2-Öğretmen Hasan
3-Meryem : Aziz Akteke Eşi
4-Mukaddes : Adem Erkök Eşi

*Yan Ali Akçay
Eşi : Mustafa Erkök Kızı Güldane
Çocukları :
1-Musa
2-Ali
3-Ziya

*Hasan Akçay
Eşi : 1.İsmail Alıcıgüzel Kızı Hatice 2.Hüseyin Yıldız kızı ,Ebecik Şerife
Çocukları :
1-Öğretmen M.Emin
2-Öğretmen Yusuf
3-Hatice : Yakup Arıkan Eşi
4-Harita Mühendisi Mustafa
5-Reyhan

*Öğretmen Abdullah Akçay
Eşi : Mehmet Dursun Kızı Dudu
Çocukları :
1-PTT Memuru Hasibe : Akçalarlı Matematik Öğr.Ali Orhan Eşi
2-Doktor Ferruh
3-Emine
4-Matematik Öğretmeni Nurşen : Mak.Müh.Hasan Özkan Eşi

*Gögoğlan Mustafa Akçay
Eşi : 1-Çekiç Hasan Kızı Dudu 2.Berber Mustafa Akkanat kızı Hanise
Çocukları :
1-(çocuksuz)

*Halil İbrahim Atan
Eşi : Morgöz Mehmet Evci kızı Havva
Çocukları :
1-Galip
2-Mehmet Ali
3-Azime : Ünal Akkoç Eşi
4-Ayşe : Mehmet Evci Eşi
5-Talip

*Hasan Atan
Eşi : Şakir Okur Kızı Dudu
Çocukları :
1-Halime İmam Fahri Dikmen eşi
2-Şakir

*Kerim Atan
Eşi : Pulu Mustafa Güzel Kızı Raziye
Çocukları :
1-
2-

*Ethem Erkök
Eşi : Hüseyin Özceylan Kızı Makbule
Çocukları :
1-Nufi
2-Mithat
3-Mustafa
4-Maviş
5-Bedia

*Ümüdür Erkök
Eşi : Kara Mustafa Güneş Kızı Şerife
Çocukları :
1-Hakan
2-Mehmet
3-Fatih

*Fethi Erkök
Eşi : Yağcı Mehmet Kızı Hasibe
Çocukları :
1-Mehmet
2-Özden

*Adem Erkök
Eşi : İsmail Akçay kızı Mukaddes
Çocukları :
1-Öğretmen Erkan
2-Engin
3-Mehmet Çağdaş

*Ahmet Erkök
Eşi : Seydişehirli Meliha
Çocukları :
1-Mehmet
2-Emel
3-Gökhan

*Mevlüt Erkök
Eşi : Halil Akkanat Kızı Vahide
Çocukları :
1-Mehmet
2-Şerife

*Sakar Ali Uçar
Eşi : Kamil Öztürk kızı Hayriye
Çocukları :
1-Nuriye : Bahçesaraya evli Eşi Şehit oldu Kızı Emel
2-Sevgiye : Abdullah Özkoç Eşi
3-Ayşe : Yakup Alıcıgüzel Eşi Kocabacak İsmail Uçar

*Kocabacak İsmail Uçar
Eşi : Ahmet Özkan kızı Ayşe
Çocukları :
1-Selvinaz : Ahmet Güzel Eşi
2-Selma : Fedai Güneş Eşi
3-Bayram

*Salih Uçar
Eşi : Huğlulu Sabriye
Çocukları :
1-Mustafa
2-

*Mustafa Uçar
Eşi : Ahmet Koçak Kızı Hanım
Çocukları :
1-Sevilay : Öğ.Cengiz Erdil Eşi
2-Perihan
3-Hanife

*Hüseyin Uçar
Eşi : Süleyman Güzel Kızı Muazzez
Çocukları :
1-Erdoğan
2-Elif

*İzzet Uçar
Eşi : Abdullah Dursun Kızı Şerife
Çocukları :
1-
2-

*Bahattin Uçar
Eşi : Kerim Güneş kızı Zade
Çocukları :
1-Salih
2-

*Akif Uçar
Eşi : Mustafa Güzel Kızı Ayşe
Çocukları :
1-

*Şakir Uçar
Eşi : Veysel Güllü Kızı Hayriye
Çocukları :
1-Sevilay : Tepeköylü Murat Eşi
2-Seval : Kayserili Hayri
3-Zübeyde
4-Hüseyin

*Ali Uçar (konyalı Hüseyin Oğlu)
Eşi : İstanbullu
Çocukları :
1-Batuhan

*Sadi Uçar
Eşi : İstanbullu
Çocukları :
1-

*Ali İhsan Uçar
Eşi : Huğlulu Havva 
Çocukları :
1-Kevser
2-Yusuf

*Mustafa Uçar
Eşi : İzzet Taşdelen Kızı Selvinaz
Çocukları :
1-Hüseyin
2-Tuba
3-Esra : Giresunlu Hilmi Trinkle evli
4-Selahattin 
5-izzet

*İsmail Uçar
Eşi : Beyşehirli Gülsüm
Çocukları :
1-

*Kemalettin Uçar
Eşi : Mustafa Aktaş kızı Nesrin
Çocukları :
1-Aleyna
2-Alim
3-Azra 

*Ertan Uçar 
Eşi : Akburunlu Seher
Çocukları : 
1-Hasan 
2-Gökhan

*Ahmet Uçar 
Eşi : Akburunlu ...
Çocukları : 
1-

*Gök Mehmet Akçay
Eşi : Salih Koçak Kızı Dudu
Çocukları :
1-İsmail
2-Kamil
3-Şemsinur

*Öğretmen Hasan Akçay
Eşi : Saadettin Akkanat kızı Meryem
Çocukları :
1-Bilgenur : eşi Ordu'lu Erkan Kaya
2-İsmail
3-Oğuz

*Musa Akçay
Eşi : Tıngır Mustafa Akkoç Kızı Türkan
Çocukları :
1-Ahmet
2-Ülkü

*Ali Akçay
Eşi : Hasan Evci kızı Azize
Çocukları :
1-Maviş
2-Mustafa
3-Emrah

*Ziya Akçay
Eşi : Sarıkedi Mustafa Uçar kızı Aysun
Çocukları
1-Meryem
2-Yasin
3-Ali

*Öğretmen M.Emin Akçay
Eşi : Beyşehirli Öğretmen Ayşe
Çocukları :
1-Hatice Pınar
2-Hasan Yücel

*Öğretmen Yusuf Akçay
Eşi : Dalaymanlı Hemşire Emine
Çocukları :
1-Hasan
2-Kamil

*Harita Mühendisi Mustafa Akçay
Eşi : Çorlulu Kimya Mühendisi Nilüfer
Çocukları :
1-Ayberk

*Dr.Ferruh Akçay
Eşi : Müzik Öğretmeni Ilgınlı Ömür
Çocukları :
1- Yiğit
2-Alp

*Mehmet Ali Atan
Eşi : Ömer Adıgüzel Kızı Altınay
Çocukları :
1-Halil

*Galip Atan
Eşi : Abdullah Koçak kızı Hanım
Çocukları :
1-