Tombaklar

*Tombak Mustafa
Eşi : ?
Çocukları :
1-Topal Hüseyin
2-Tombak Hasan

*Topal Hüseyin
Eşi : ...?
Çocukları :
1-Deli Hese
2-Deli Aşşa :1.Eşi .... 2.Eşi Kunnacı Ali
3-Deli dudu : Kel Samat Eşi

*Deli Hese
Eşi : Kurdularlı Sırma 2.Zekeriyalı 3.Muharremkollu Fatma
Çocukları :
1-Hüseyin Eşi Kurdularlı Hanife –Çocuksuzlar
2-Mehmet : Eşi Fehri : Çocuksuz .
Fehri 2.Kocası : Kel Abdullah Özdere

*Tombak Hasan
Eşi : Huğlulu Gülsün
Çocukları :
1-Mustafa Çavuş
2-Çolak Yusuf
3-Topal İbiş
4-Musa
5-Çiloğlan Mehmet
6-Dudu : Veli Hoca Eşi

*Mustafa Çavuş
Eşi : 1. Huğlulu 2.Üstünerli
Çocukları :
1-Şaban
2-Düdükcü İbrahim
3-Hasan
4-Ali : Şehit
5-Büğrüm Hüseyin
6-Ahmet : Amca kızını Kaçırmaktan Hapiste öldü
7-Kerim : ‘’ ‘’ ‘’ ‘’

*Çolak Yusuf
Eşi : Çil Alinin kızı Ayşe
Çocukları :
1-Kel Abdullah
2-Hüstük Hüseyin : İzmire Gitti
3-Ali : Manastıra Gitti
4-Köle Hasan
5-Kel Mustafa

*Topal İbiş
Eşi : Gök Mehmet kızı Ayşe 2.Kör Ali Kızı Alime
Çocukları :
1-Mulla Mustafa
2-Beşli Kara Yusuf
3-Curtlu’nun Abdullah : Şehit
4-Mehmet : Şehit
5-Kara Mustafa Şehit
6-Tekaüt , Gazi Çekiç Hasan

*Musa
Eşi : Huğlulu Ayşe
Çocukları :
1-Küçük Hasan
2-Nazife : Kel Abdullah Özdere Eşi

*Çiloğlan Mehmet
Eşi: :....?
Çocukları :
1-Ali : Taraşcıya gitti
2-Havva : Köle Hasan Evci Eşi
3-Ayşe
4-Hatice : kara Musa Eşi
5-Musa : Hapiste Öldü
6-Salih : Hapiste Öldü
7-Mustafa : Çocuksuz

*Şaban : Yemen’de Şehit
Eşi : Hanim (2.Kocası Mulla Abdullah )

*Düdükçü İbrahim
Eşi : ....?
Çocukları :
1-Ali : Bağdatda Şehit Eşi Hanim
2-Kerim Öztop
3-Gülsün : 1.Eşi Musa 2.Eşi Yunus Özkan
4: Dudu : Cin Ali Koçak Eşi

*Mustafa Çavuşoğlu Hasan
Eşi : .....?
Çocukları :
1-Mehmet : Şehit
2-Şerif : Gökçimen’de Evli
3-Fatma Humma’nın Ali ‘nin Mustafa Eşi

*Büğrüm Hüseyin
Eşi : Muharremkolulu Fatma
Çocukları :
1-Şerife : Adıgüzel Atalay eşi

*Çiloğlan Oğlu Musa
Eşi : Osman Beğ Kızı Arife
Çocukları :
1-Ulama Ayşe : Kara Beşli Yusuf Koçak Eşi

*Kel Abdullah Özdere
Eşi : 1.Amca kızı Nazife 2.Eşi Kerzi’nin Mehmet Kızı Fehri
Çocukları :
1-Adile : Kör Mehmet Güneş Eşi 2.Manastırlı Yeşi Hoca
2-Tirik Ayşe : Arabın Ahmet Eşi
3-Hanim : Ali Taşdelen Eşi
4-Yusuf (buraya kadarkiler 1.Eşten )
5-Fadim : Tat Ali Koçak Eşi
6-Nazife : Uğurlulu Çöndek Ahmet Eşi
7- Fatma : Uğurlulu Koca Veli Oğlu Eşi
8-Beyaz : Uğurlulu Tuzsuz Ali Keskin Eşi
9-Şerif : H.Hüseyin Sarıcan Eşi
10-Döndü : 1.Mahmut Ballı 2-İnisi Mustafa Ballı

*Köle Hasan
Eşi :Amcası Çiloğlan Kızı Havva
Çocukları :
1-Yusuf Evci
2-Morgöz Mehmet Evci
3-Menekşe : Muhammet Koçak Eşi
4-Ayşe : Şakir ince Eşi

*Kel Mustafa Sarıcan
Eşi : Ecir Hasan Kızı Fatma
Çocukları :
1-Ali
2-Toska Yusuf
3-Ayşe : Mustafa Eşi ( Esiyenin)
4-H.Hüseyin

*Mulla Mustafa Koçak
Eşi : Ali’nin Hüseyin kızı Şippen Ayşe
Çocukları :
1-Sağır Hatice : Hüseyin Yıldız Eşi
2-Şakir : İzmir’e Göç etti
3-Gülsün : Toska Yusuf Sarıcan Eşi
4-Küçük Tat Ali : İzmir’ e Göç etti

*Beşli Kara Yusuf Koçak
Eşi : Çiloğlan kızı Ulama Ayşe
Çocukları :
1-Kel Mehmet
2-Kemiksiz Abdullah
3-Musa

*Kara Musa
Eşi : Amcası Kızı Ütük Ayşe
Çocukları
1-Cin Ali
2-Salih

*Tekavüt Gazi Çekiç Hasan
Eşi : Bozoğlan Kızı Fatma
Çocukları :
1-Muhammet
2-Hacı Ahmet
3-Aşşalı : Yağcı Mehmet Özceylan Eşi
4-Alime : Eğitmen Şakir Okur Eşi
5-Dudu : 1.Eşi Mustafa Akçay (göğoğlan) 2.Eşi Mısır Mustafa Özçelik

*Küçük Hasan
Eşi : Osman Bey Kızı Ayşe
Çocukları :
1-Musa : Şehit
2-Gülsün : Morgöz Mehmet Evci Eşi
3-Ayşe : 1.Yunus Özkan Eşi 2.Ahmet Akçay eşi

*Kerim Öztop
Eşi : 1.Çimili Ayşe 2.Amca kızı Fatma 3.İlarmalı Fatma 4.Dıngdıng Kızı Fatmana 5.Top Aşşa
Çocukları :
1-Fatma Cin Ali Koçak Eşi
2-Hatice : Kel Mehmet Koçak Eşi
3-Şefika : Yağır Abdullah Taşdelen Eşi
4-Emine : Niyazi Bal Eşi
5-Hayriye : Hüseyin Gürneş Eşi

*Yusuf Özdere
Eşi Kurdularlı Hanim
Çocukları :
1-Cevriye : Fevzi Özkan eşi
2-Abdullah
3-Nazife : Abdurrahman Bal Eşi

*Köle Hasanın Yusuf Evci
Eşi : 1.Gök Hasan Kızı Ayşe 2.Uğurlulu Raziye
Çocukları
1-Ahmet Ali (1.Eşten)
2-Dudu : Seydişehir’de Gevrekli Mahmut Aksoy Eşi
3-Hasan
4-Ramazan
5-Mustafa
6-Havvana : Huğlu’da Ömer Tekin ile Evli
7-Necati

*Morgöz Mehmet Evci
Eşi: Küçük Hasan Kızı Kara Gülsün
Çocukları :
1-Hafize : Hasan Özcan Eşi
2-Döndü : Ramazan Evci Eşi
3-Havva : H.İbrahim Atan Eşi
4-Gülsün
5-Ayşe
6-Fatma
7-Azime

*Ali Sarıcan
Eşi : Kunnacının Ali Kızı Hanim
Çocukları :
1-Yusuf
2-Hatice :Seydişehir’de Evli
3-Cevriye : Topal Mustafa Sarıcan Eşi

*Toska Yusuf Sarıcan
Eşi : Mulla Mustafa koçak kızı Gülsün
Çocukları :
1-Mustafa

*Hasan Hüseyin Sarıcan
Eşi : Kel Abdullah Özdere Kızı Şerife
Çocukları :
1-Bayram
2-Mustafa
3-Durmuş Ali
4-Muhsin
5-Muazzez : Osman Güneş Eşi
6-Fatmahanim : Beyşehir - Karaali ‘de Evli

*Kel Mehmet Koçak
Eşi : Kerim Öztop Eşi Hatice
Çocukları :
1-İbrahim
2-Metin
3-Ali
4-Ayşe : Tepeköyde Evli
5-Fehri
6-Yılmaz

*Kemiksiz Abdullah Koçak
Eşi : Yunus Özkan Kızı Hanise
Çocukları :
1-Ayşe : Hacet Özçelik Eşi
2-Hanim : Galip Atan eşi
3-Selvinaz : Tepeköyde Evli
4-Hasan
5-Yusuf
6-Yunus

*Musa Koçak
Eşi : Kör Mehmet Güneş kızı Allı Zeynep
Çocukları :
1-Hanim : Beyşehirde Evli
2-Ayşe : M.Emin Oğlu Ali Koçak Eşi
3-Süleyman
4-Ercan

*Cin Ali Koçak
Eşi : Kerim Öztop Kızı Fatma 2.İlarmalı Hatice
Çocukları :
1-Hafize
2-Musa Koçak
3-M.Emin
4-Mustafa
5-İbrahim
6-Fatma : Kürtoğlu Ali Eşi
7-Hatice : Ünal Güllü Eşi

*Ütüğün Salih Koçak
Eşi : Hacı Akçay kızı Dudu 2.Kurdularlı Ayşe
Çocukları :
1-Cemal
2-Hanımaşşa: Abdullah Yıldız Eşi
3-Dudu : Gök Mehmet Akçay Eşi
4-Lütfiye : Yakup Akteke Eşi

*Muhammet Koçak
Eşi : Köle Hasan Kızı Menekşe
Çocukları :
1-Nazili : Salih Uçar Eşi
2-Ayşe : M.Emin Koçak Eşi
3-Emine : Kerim Akteke Eşi
4-Deli İbiş
5-Deli Hasan

*Hacı Ahmet Koçak
Eşi : Kabak Ali Uçar kızı Ayşe
Çocukları :
1-Nadire : Öğretmen Hasan Uçar Eşi
2-Halil
3-Bahar : Kel Mehmet Oğlu Ali Koçak eşi
4-Ümmü: Öğretmen Şakir Uçar Eşi
5-Hanım : Mustafa Uçar Eşi

*İbrahim Koçak –Kel Mehmet Oğlu
Eşi : Mehmet Arıkan Kızı Şerife
Çocukları :
1-Yasin
2-

*Metin Koçak
Eşi : Mehmet Arıkan Kızı Menekşe
Çocukları :
1-
2-

*Polis Ali Koçak
Eşi : Ahmet Koçak Kızı Gülbahar
Çocukları
1-Hatice
2-Alper
3-Ahmet

*Ali Koçak
Eşi : İstanbullu ...
Çocukları :
1-
2-

*Hasan Koçak – Kemiksiz oğlu
Eşi : Ali Atan Kızı Arife
Çocukları :
1-Ali
2-Şengül : Ethem oğlu Şaban Özceylan eşi

*Yusuf Koçak
Eşi : Yellim Abdullah kızı Suna
Çocukları :
1-
2-

*Yunus Koçak
Eşi : Şoför Ali Özceylan Kızı Fatmana
Çocukları :
1-Büşra
2-Esra
3-Azra Hanise

*Abdullah Özdere
Eşi Esiye’nin Gülsün 2.Kurdularlı Şükran
Çocukları :
1-Necla : Akkiseli Süleyman Geçer Eşi
2-Avukat Fazıl
3-Yusuf 
4-Nezaket : Yunuslarda Evli
5-Feridun

*Ahmet Ali Evci
Eşi : Curtlu Ahmet Kızı Rukiye
Çocukları :
1-Yakup
2-Muammer
3-Gülperi : Hamdi Arıkan Eşi
4-Şaban
5-Ahmet
6-Güllü : Puli Mustafa oğlu Hasan Güzelim Eşi

*Hasan Evci
Eşi : Kitiri İbrahim Adıgüzel Kızı Fatmana
Çocukları :
1-Şükriye : Yakup Evci Eşi
2-Munise : Mevlüt Adıgüzel Eşi
3-Azize : Ali Akçay Eşi
4-Hayrettin
5-Yusuf
6-Vahide : Abdullah Turgut Eşi

*Ramazan Evci
Eşi : Morgöz Mehmet Evci Kızı Döndü Hanim
Çocukları :
1-Müfide : Göynemli Selahattin Kılıç ile Evli
2-Ali
3-Musa
4-Pakize : Manavgat ‘da Evli
5-Mehmet
6-Hasan

*Mustafa Evci
Eşi : Adıgüzel Atalay kızı Fadim
Çocukları :
1-Sami
2-Sabri
3-Sabriye : Göynemli Mustafa Kamaşık ile evli
4-Salim
5-Sakin

*Necati Evci
Eşi : 1-Yunus Özkan Kızı Nadire 2.Eşi Kurdularlı Koca Dursun Kızı Fatmana
Çocukları :
1-Nardane : Karamanlı Ünal Gökmen ile evli
2-Nuray : Mustafa Özel Eşi
3-Gülay : Bozkırlı Ramazan Çetin ile evli
4-Gülnaz : Ahmet Okur eşi
5-Nadire : Alman Horst ile evli

*Mustafa Sarıcan (Toska Yusuf Oğlu )
Eşi : Ramazan Ballı Kızı Emine
Çocukları :
1-Dursun Ali
2-Fatmahanım

*Bayram Sarıcan
Eşi: Gencekli ....?
Çocukları :
1-Zehra
2-Adem

*Topal Mustafa Sarıcan
Eşi : Ali Sarıcan Kızı Cevriye
Çocukları :
1-Abdullah
2-Asuman

*Durmuş Ali Sarıcan
Eşi : Şaban Özceylan kızı Dudu
Çocukları :
1-Mehmet
2-Demet
3-Levent

*Muhsin Sarıcan
Eşi : Ali Şahin kızı Nazire
Çocukları :
1-
2-
3-
4-

*Cemal Koçak
Eşi : Süleyman Ballı Kızı Emine 2.Taraşcılı Vahide
Çocukları
1-Gülistan : Konya da Polis .... Eşi
2-Dudu
3-İmdat
4-Salih
5-Emine
6-Salih

*Mehmet Emin Koçak
Eşi : Muhammet Koçak kızı Ayşe
Çocukları :
1-Aşşalı
2-Fatma : Üstünlerde Evli
3-Menekşe
4-Ali
5-

*Deli İbiş Koçak
Eşi : Mustafa Taşdelen kızı Raziye
Çocukları :
1-Meryem : Eşref Özkan Eşi
2-Azime : Bekir Gürbüz Eşi
3-Şahin

*Halil Koçak
Eşi : Halil Akkanat kızı Ümmü
Çocukları :
1-Hasan
2-Mustafa
3-Fatma

*Yakup Evci
Eşi : Hasan Evci kızı Şükriye
Çocukları :
1-Ahmet Ali
2-Bahar : Erol Adıgüzel Eşi
3-Bahriye

*Muammer Evci
Eşi : Göde Mustafa Akteke Kızı Şendir
Çocukları :
1-Rukiye

*Şaban Evci
Eşi : Topal Mustafa Turgut Kızı Dudu 2.Eşi Serikli Emine
Çocukları :
1-Havva
2-Yasin

*Ahmet Evci
Eşi : Ömer Ballı kızı Sultan
Çocukları :
1-Mesut
2-Hanise
3-Yakup
4-

*Sami Evci
Eşi : Baki Özkan kızı Havva
Çocukları :
1-Fadime
2-Feryal
3-Ferda
4-Muhammet Mustafa

*Sabri Evci
Eşi Mehmet Ballı kızı Nise
Çocukları :
1-Serdar
2-Mustafa

*Salim Evci
Eşi : İzzet Taşdelen kızı Tefekkül
Çocukları :
1-Yusuf
2-Recep-Tayyip

*Sakin Evci
Eşi : Ali Özceylan kızı Şengül
Çocukları :
1-Fadime
2-Mustafa
3-Ömer Faruk

*Süleyman Koçak
Eşi : Bekir Özel Kızı Fatmana
Çocukları :
1-

*Ali Koçak
Eşi : Musa Koçak Kızı Ayşe
Çocukları :
1-
2-

Adıgüzeller

ADIGÜZELLER

*Abdullah
Eşi : Rukiye
Çocukları :
1-Mehmet
2-Abdullah
3-Adıgüzel

*Adıgüzel Atalay (aslı Manavlardan gelme)
Akseki -Zilan köyünden köyümüze çoban olarak geldi.
Eşi : Maramkolu Hatma kızı Şerif (Büğrüm Hüseyin kızı) ile evlenip kaldı.
Çocukları :
1-Rukiye : Saadettin Akkanat Eşi
2-Fadim : Mustafa Evci Eşi
3-Emine : Mehmet Ballı Eşi
4-Fatma : İshak Güneş Eşi
5-Eser
6-Yarbay Abdullah

*Eser Atalay
Eşi : Yunus Özkan kızı Emine
Çocukları :
1-Fatma : Celal Akteke Eşi
2-Vesile : İsmail Özceylan Eşi
3-Adıgüzel

*Yarbay Abdullah Atalay
Eşi : M.Ali Güzel Kızı Müzeyyen
Çocukları :
1-Şerife : Yusuf Koçak Eşi
2-İsa
3-Serpil
4-Sergül
5-Hatice