Köyüm

Orada bir köy var bize ırak
O köy bizim köyümüz Durak
Damımızı örter kırmızı çorak
Irakta olsa hemen köyümüze varak

Köyümüzün girişinde vardır hanı
Mezarlıktır hemen alt yanı
Çıkta köyümüzü birde tekkeden tanı
Köyümün eski hali kafamda bir anı

Köyümün üstü oksijen deposu erenler
Zirvesinde yatır hep erenler
Her zaman anılır hizmet verenler
Çıkmak istemez köyümüze girenler

Meşhurdur köyümün kör kuyusu
Bazen oradan alırız soğuk suyu
Köyümün bozulmaz inşallah huyu
Unutamayız senide çayırkuyu

Köyümüz bakar küpeye
Hele çıkta gör erenlerin tepeye
Gevenni gelir çıktınmı az öteye
Köyüm ağır basar koysalar kefeye

Yolumun üzeri kızılcagedik
Bahçe ektiğimiz yere tabane dedik
Elma ağacı ekip bakmadan yedik
Elmaları gibi ormanlarıda ihmal ettik

Köyümde var birde devrandardı
Onun komşusu birde düşşam vardı
Çukuryurda gittiğimiz yer hesenindardı
Birde bakın yazılıyı yörükler sardı

Meşhurdur köyümün tatlı aşı
Görmeye değer birde yazılı taşı
Çok güzeldir ilerde dikmenin başı
Göremezsen köyü üzülme başını kaşı

Kalmadı köyümüzde üzüm bağları
Kalmadı köyümün güzel çam dağları
Kalmadı köyümün o sade yağları
Kalmadı eskiler sahip çıkmıyor kalan sağları

Kalmadı köyümün orman korusu
Kalmadı odunun yaşı kurusu
Kalmadı bulandı içecek duru suyu
Elbet sorulacak bunların sorusu

Unutma

Simdi çıkalım birde gerdaşa 
Maddiyat hasret etti gardaşı gardaşa 
Ekmek davası, gelen çekilir başa 
Unutma devamlı muhtaçtır göz kaşa 

Köyün güzelliğini gösterir gelip geçene 
Özlem duyarım köyde ekin ot biçene 
Helal olsun köyüme gelip su içene 
Saygı duyarım köye bir ağaö dikene 

Unutmam seni inlerden su ini 
Yemek masamız bakır sini 
Köyümüz bilmez düşmanlığı kini 
Unutma köyünü gezsende Almanyayı Çini 

Unuttuk bitti gitti ananeler 
İmecemiz bitti çoğaldı bahaneler 
Saygı bitti çoğaldı sananeler 
İrtibatlar bitti çoğaldı bahaneler 

Köyünü unutma iyi tanı 
Köye girişte görürsün hanı 
Mesken tutsanda İstanbulu Vanı 
Yine geleceğin o hanın yanı 

Yaban elde versende canı 
Yine ziyaret edeceksin hanı 
Unutmaz kimse bitsede damardaki kanı 
Unutma köyünü etrafını birtanı 

Hasretim seherde esen yeline 
Hasretim yukardaki rize beline 
Hasretim tabaneden akan seline 
Hasretim köylümün o nasırlı eline 

Köyünden uzaklaşma o boşa 
Köyüne gel konmadan musalladaki o taşa 
Köyünü unutma olsanda işadamı paşa 
Köyü tanıttın Sakin sen çok yaşa 

Antika oldu köyümün kara sabanı 
Unutma köyünü ananı babanı 
Memleket olmaz elin yabanı 
Takdir ederim senin bu çabanı 

Durmuş Ali’dir bunları yazan 
Köye sevgiden sanmaki ozan 
Çıkmaz inşaallah bu sevgiyi bozan 
Uzak durma gel sende kazan