Ağlarmı Ola

Şu durağın dört yanı dağlar 
Acap bizim dağlarmı ola 
Kara yaslı benim anam 
Oğul derde ağlarmı ola 

Gurbetten gelir yolcular 
Yürekte çoktur acılar 
Duraktaki çifte bacılar 
Kardeş derde ağlarmı ola 

Yol üstünde biten otlar 
Durak köyünü herkes öğütler 
Kavim kardeş koç yiğitler 
Yoldaş derde ağlarmı ola 

Nedir suçum nedir hatam 
Nice gurbet elde yatam 
Ak sakallı benim atam 
Oğul derde ağlarmı ola