Bitermi Bu Dertli Çilelerim

Söyleyin güneşe erken doğmasın 
Saklayın resmimi rengi solmasın 
Bu bir hatıradır yerde kalmasın 
Beni sevmeyen eline almasın 

Ruhlar sevgi besler 
Gönüller görmek ister 
Beni soran olursa 
Çıkar resmimi göster 

Dağda ceylan gezermi 
İnsan insanı üzermi 
Bak bakalım bu sadiye benzermi 

Ankarada çektirdim resmimi 
İnzibat şoför koydular ismimi 
Bir kurşun değerse kalbime 
Hatıra olarak saklayın 
Bu cansız hayalimi 

Dağda ceylan gezermi 
Başını taşlar ezermi 
Bakın şu resmime 
Bu sadi TURGUT’A benzermi