Hayratları

Yaptıran Özellik Yer
Adıgüzel Atalay Çeşme Dörtyol
Ahmet Ekici Çeşme Domuzölendere
Ali Adıgüzel Sarnıç Çırtık
Ali Adıgüzel Çeşme Gevenni
Ali Arıkan Çeşme Yıkıkkavak
Ali Özceylan – Durmuş Bircan Çeşme İrzalan
Çekiç Hasan Koçak Kuyu Topraklık
Dilsizin Bekir MİYAR Gavursuyu
Durmuş Güzel Çeşme Tabane
Efe Mustafa Güllü Çeşme Yenioluk
Göğ Ali Çukurbağ Sarnıç Eski Mezar
Göğüş Hasan Çeşme Körkuyu
Gök Hasan- Hasan Durmuş Çeşme Sıtmaoluğu
Hacı Akçay Çeşme Lelebucağı
Hacı Akçay Çeşme Pisecinin Miyar
Hacı Akçay – Ali Arıkan Çeşme Hacının Saklan Taş
Hacı Hasan Koçak Sarnıç Dikmendibi
Hacı Hasan Koçak Sarnıç Köprünün Düz
Hacı Mehmet Çeşme Öte Mahalle
Hacı Nebi Çeşme Narap
Hacı Ömer Akkanat Çeşme Cingenler Boğazı
Hacı Ömer Akkanat Çeşme Cücümen
Hacı Ömer Akkanat Kuyu Cücümen
Hacı Ömer Akkanat Çeşme Dülbettaşı
Hacı Ömer Akkanat Çeşme Yazılı
Hacı Sadettin Alıcıgüzel Çeşme Köprünün Düz
Halil Akkanat Çeşme Circiroluk
Hami Okur – H.Ömer Akkanat Çeşme Mecek
Hanise Akçay – Mehmet Arıkan Çeşme Kocaerik
Hasan Hoca Pınar Cücümen
Hasan Hoca Alıcıgüzel Çeşme Rizebeli
Hatıp Hasan Durmuş Çeşme
Hatıpın Kuyusu Kuyu Eski Bağlar
Hüseyin Güneş Sarnıç Cingenler Boğazı
İbrahim Akteke Çeşme İnöğü
İlk Yerleşen Atalarımız Çeşme Cami
İlk Yerleşen Atalarımız Çeşme Yukarıoluk
İsmail Alıcıgüzel Çeşme Yıkıkkavak
İzzet Taşdelen Çeşme İnöğü
İzzet Taşdelen Çeşme Salır
Kamil Taşdelen Çeşme İnöğü
Kel Hüseyin Gürbüz Çeşme Çukuryurt
Kiriş Ebe Sarnıç Kürebeleni
Küçük Ali Arıcı Çeşme Gözet
Mahalleliler Çeşme Harman Mahellesi
Mehmet Adigüzel Çeşme Dülbettaşı
Mehmet Akteke Çeşme Kürebeleni
Mehmet Ballı Çeşme Eski Mezar İçi
Mehmet Ballı Çeşme Kızın Mezarı
Mehmet Dursun – Hanife Dursun Çeşme Gevenni
Mehmet Güneş Kuyu Karakaramık
Mehmet Güneş Çeşme Yıkıkkavak
Mehmet Taşdelen Sarnıç Lelebucağı
Mındık Hüseyin Sarnıç Domuz Tepesi
Mustafa Akkanat Çeşme Bağdere
Mustafa Akkanat – Mehmet Arıcı Çeşme Govalca
Mustafa Alıcıoğlu Çeşme Lelebucağı
Mustafa Balcı Çeşme Kürebeleni
Mustafa Evci Çeşme Çırtık
Mustafa Evci Çeşme Devrendardı
Mustafa Evci Çeşme Tabane
Mustafa Özçelik Çeşme Çayırkuyu
Nadire Evci Çeşme Kızılcagedik
Necati Evci Çeşme Düşşam
Ömer Alicigüzel Çeşme Ebenin Sarnıç
Ramazan Evci Çeşme Düşşam
Salih Koçak Çeşme Gevenni
Şaban Özceylan Çeşme
Veysel Güllü Sarnıç Devrendardı
Yusuf Evci Çeşme Hesenin Dar
Yusuf Evci Sarnıç Yıkıkkavak
Yusuf Sarıcan Kuyu
Yusuf Sarıcan Sarnıç Kurucalan
Ziya Akçay Çeşme Gevenni

Han Çeşmesi
Bu Çeşme atalarımızın yaptığı ilk çeşmedir. Köyümüzün girişi burasıdır Hanlarda buradadır. İlk yerleşim de hemen üst tarafındaki kayalıkların dibidir. Köyün malları akşam üzeri mutlaka buradan geçer, bu nedenle onların sulanması sağlanmış olur, diğer yandan Han’a gelen yolcular ve hayvanlarının da su ihtiyacı karşılanması düşünülmüştür.

Cami Çeşmesi – Köyiçi Çeşmesi
Çeşmenin yapılışı Han çeşmesi ile paralellik gösteriyor bu çeşmede önceden söylediğimiz gibi ilk yerleşim yeri olan kayanın dibine yapıldığına göre Han çeşmesi Han ve yolcularla hayvanlarına hizmet için yapıldıysa, buda ev içinde kullanılacak su için yapılmış olmalıdır.

Yukaroluk Çeşmesi
Cami Çeşmesi ile birlikte yapıldığı sanılıyor. Bu çeşmenin bulunduğu yer hem yolların kavuştuğu hemde köyün mallarının uğrak yerindedir. Tüm Çeşme ve su kaynaklarının yapıldığı yerler ya hayvanlarını sulamak için veya yolcuların yararlanması için düşünülerek yapılmıştır.

Öte Mahalle Çeşmesi
Bu Çeşme Han çeşmesinin avgunundan ayrılarak Hacı Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Suyun yetersizliği öne sürülerek önceden bu çeşmenin yapılmasına engel olunmak istemiş ancak Hacı Mehmet Çil Ehtiyarın damadı olunca kimse itiraz edememiştir.

Harman Mahallesi Çeşmesi
Nüfus gittikçe artıyor yerleşim dağınıklaşıyordu, su kaynakları bölüşüldükçe azalıyordu, yeni su kaynaklarına ihtiyaç vardı fakat yeni su kaynakları bulunamıyor veya yapılamıyordu.

Körkuyu Çeşmesi
Çeşmenin yapıcısı Göğüşoğlu Hasan’dır. Çeşme ilk kez bugünkü yerinin tam karşısındaki kayanın dibindeydi. Kışları donduğu için bugünkü yerine alındı. Bu Çeşme köyün mallarının akşam sabah geçtiği yolun üzerindedir. Su kaynağını erenlerden alır. Kış aylarında çeşmenin suyu ılık akar, bu nedenle birçok kimse mallarını sulamak için buraya gelir.

Narap Çeşmesi (Yenioluk)
Köyümüzün bulunduğu yer yedi belin ortasındadır. Bu nedenle adı durak konmuştur, su hayratlarıda yolların kesiştiği yerlere yapılmıştır. Yeni Oluk Çeşmesi bulunduğu yer tombak Hasan’a aitti. Burada bir Pınar vardı yolcular burada dinlenir hayvanlarını sularlardı, fakat çoğu kez çevredeki ekinlere zarar veriyorlardı. Bu zararlardan bıkan tarla sahibi pınarın çevresini yıktı ve kullanılmaz hale getirdi. 1920 yılında çeşmeler ihya edilirken Göğüşoğlu Hacı Nebi 50 sarı lira vererek bugünkü çeşmeyi yaptırdı.

Circir Oluk
İlk kez kimin yaptığı bilinmiyor. Seydişehir yolu üzerindedir köyün hayvanlarının sulanması için bir çörteng ile akıtılmaya başlanmıştır daha sonra Hacı Ömer Akkanat ile Halil Akkanat çeşmenin havutlarını yaparak hayır yapmışlardır.

Sıtma Oluğu
Circir oluğun hemen altındaki vadidedir. Bu suyun kaynağıda erenlerden sızan sulardan meydana gelmektedir. İlk kez Gök Hasan bu suyun önüne bir çörteng koyarak suyun akmasını sağladı, daha sonra Hatıp Hasan Durmuş suyun önüne bir havuz yaparak hem bahçe yaptı hemde herkesin yararlanmasına bıraktı. Son olarak köy suyuna katıldı Hacı Ömer Akkanat da Hasan Durmuş’tan izin alarak bu suyu köyün suyuna kattı.

Gevenni Çeşmesi
Göbette oğlu Mustafa suyu bir çörtengle akıttı sonradan su köy çeşmesinin avgununa katıldı. Bu suyun katılmasıyla köyde boğaz hastalıkları guatr hastalığı çoğaldı. Suyun tadı kaçtı köy suyundan çıkarılarak olduğu yere bir çeşme yapıldı. Hicri 1336 yılında köy sularının onarımı sırasında Hacı Mehmet Dursun eşi Hanife adına bu çeşmeyi yaptırarak hayrat bıraktı.

Tabane Çeşmesi
Çeşme bugünkü yerinden 150 m. daha kuzey batıda ve yolun üzerindeydi. Buradan yol geçerken çeşmeyi kullanmaz hale getirdiler. Bu çeşmenin ilk kurucusu belli değildir. 1978 yılında Hatip Hasan Durmuş ile Kürtoğlu Durmuş Güzel ortaklaşa bu çeşmeyi bugünkü yerine taşıdı ve düzenlediler.

Devrendardı Çeşmesi
Eskiden buraya Ecir’in çeşmesi denirdi çünkü ilk kez akıtan odur bu çeşmeyi. Çeşme bakımsızlıktan battal hale gelince Kucur Ali Arıkan kızı İsmail Özceylan eşi Havva gerekli düzenlemeleri yaptırarak hayrat bıraktı.

Yazılı Çeşmesi
Bu çeşmeyi ilk kez kimin yaptığı bilinmiyor burası köyün yaylası olduğu için suyun kaynağı eskiden beri biliniyordu. Burayı yayla yapmada suyun burada oluşunun etkisi yabana atılamaz yine Hacı Ömer Akkanat bu çeşmenin de çevresini düzenledi, yakınlarındaki suları buraya akıtarak çeşme yaptı.

Köprünün Düz Çeşmesi
Bu çeşme Hacı Sadettin Alıcıgüzel tarafından çırak yakasındaki suların toplanarak buraya akıtılmasıyla çeşme meydana getirilip hayır bırakıldı.

Ayımiyarı Çeşmesi
Dikmen mevkisinin doğusundaki dağın yamaçlarındaki sular toplanarak şoseye kadar indirilip çeşme yapıldı. Bu çeşme İzzet Taşdelen ve Ömer Arıkan tarafından ortaklaşa yaptırıldı.

Rize Beli Çeşmesi
H. Hasan Hoca Alıcıgüzel belin tepesine bu çeşmeyi yaptırıp hayır bıraktı. Sonradan torunu Ömer Alıcıgüzel çeşmenin onarımını yaptı.

Gavurun Yaptığı Oluk
Bu çeşmenin avgunlarını ilk kez Alanya’dan gelen Rum ustalar yapmış. Bu nedenle bu adı almıştır. Daha sonra Ahmet Ali Evci tarafından onarıldı ve geliştirildi.

Adıgüzel Çeşmesi (Atalay)
Tabane yolu üzerindedir eski bağiçi yöresi.

Gavursuyu Eski Mezarlık Çeşmesi
İlk kez kimin yaptığı bilinmiyor ancak Dilsiz’in Bekir onararak daha iyi hale getirdi.

Baki Özkan Çeşmesi
Mecek Yolu üzerindedir.

Ebenin Sarnıç Çeşmesi
İlk kez sarnıç halindeydi suyun bol olduğu bahar aylarında ayağından akardı, yaz ortalarında su azalınca akmazdı. İsmail Alıcıgüzel yine ebesi adına bu sarnıcı çeşme haline getirdi(Ebenin Sarnıç Şerifhanım Ebe kastediliyor, Hacı Nebi eşi). Son zamanlarda Ömer Alıcıgüzel Havuzlar ekleyerek su depo edilmesini sağladı.

Balıklı Kuyu
Burasını kimin yaptırdığı bilinmiyor Tarlanın sahibi olan H.Hasan Hoca hem bu kuyuyu islah ederek hayır bıraktı, hemde tarlasını sulamada kullandı. Bu kuyuda küçük balıklara rastlanmaktadır. Balıklar sonradan atılmadığına göre bu suyun Beyşehir Gölü ile bağlantısı olabileceği düşünülmektedir.

Kocaerik Çeşmesi
H.Mehmet Arıkan ve baldızı Hanise Akçay tarafından hayır yapıldı. Köyümüzde akarsu bulunmadığı için sarnıçlar kuyular pınarlar çeşme haline getirelerek ihtiyaç karşılanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle çok su hayırı yapan vardır.

Kaynak: Durak Köyü “Gelenek, Görenek ve Atasoyları” Kitabı
Yazarı: Vehbi Durmuş
Derleyen: Dilek Güllü