Yaşayan Çınarlarımız

Saygıdeğer köylülerimiz,
bu bölümde köyümüzün elleri öpülesi 80 yaş üzeri değerli büyüklerimize yer veriyoruz.
Unuttuğumuz veya eksik olan büyüklerimizi bize bildirmenizi rica ediyoruz!
Büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.