Arefe günü köyümüzde geleneksel kabir üstü

Bugün Kurban Bayramının habercisi olan Arefe günüdür. Her bayramda olduğu gibi bu bayramdada yurtiçi ve yurtdışında bulunan köylülerimiz köye bayramı karşılamak ve geçirmek üzere geldiler. Geleneksel olarak Arefe günleri ikindi namazından önce köy camimizde toplanarak geçmişlerimizin ruhları için Kur’an-ı Kerim okunur ve dualar edilir. Cemaatle kılınan ikindi namazını müteakip toplu halde köy mezarlığına gidilerek herkes yakınlarının kabirleri başlarında geçmişleri için dualar eder ve Hz. Allah’tan af ve mağfiret dilerler.