Berât Kandilimiz Mübarek Olsun

Peygamberimizin Allah’ın ayı dediği Recep ayında Regaip ve Miraç gecelerini ihya ederek; ‘Benim ayım’ dediği Şaban ayının ortalarına ulaşmış bulunmaktayız. Ramazan ayı öncesindeki son kandilimiz olan Berât Kandili’ni kutluyoruz. Rahmet ve mağfiret ayı mübarek Ramazan’ın gölgesi üzerimize düştü. Bizi bu günlere ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.

Yüce kitabımızda bahsi geçen, Peygamber Efendimizin ihya etmemizi istediği bu gece, günah yükümüzden kurtulup hafiflemeyi, arınmayı umut ettiğimiz mübarek bir gecedir. Ümmetin âlimleri, bu geceyi af ve mağfirete vesile olunması noktasında Cenab-ı Allah’ın insanoğluna sunduğu büyük bir lütuf olarak görmektedirler. Bu gece; günlük hayatın meşgalesiyle asıl gayesini unutan insanoğlunun kul olduğunu hatırlama gecesi; Rabbine tevbe ile iltica etme, af ve mağfiret isteme gecesidir. Tevbelerin beraata dönüştüğü bu mukaddes geceyi en güzel şekilde ihya edenlerden olmayı ümit ediyoruz.

Bugün insanoğlunun her zamankinden daha fazla, rahmete, merhamete, berekete, sıhhat ve afiyete ihtiyaç duyduğu bir zamanda yaşamaktayız. Bu zorlu sürecin bir an önce bitmesi için el açıp Rabbimize samimi dualarda bulunalım.

Tüm dünya Koronavirüs salgını nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Sebebini ancak Allah’ın bilebileceği bu süreçten biz kullarına düşen sonuçlardan dersler çıkarmaktır.

Gün birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma ve dua günüdür.

Bu vesileyle Durak Köyü Resmi İnternet Sitesi tüm hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin Berât Gecesi’ni tebrik ederiz. Berat Gecesi’nin; af ve mağfirete, sıhhat ve afiyete, rahmet ve berekete vesile olmasını diliyoruz. Bu mübarek gecenin salgınlardan ve cümle hastalıklardan da beraat ettiğimiz gece olmasını niyaz ediyoruz.