Derebucak Kaymakamlığı MEVKA Teknik Destek Programına Başvurdu

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA); yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik Teknik Destek programına İlk başvurular yapıldı. devamını oku
Başvuru tarihi, 01-20 Eylül 2010 olarak belirlenen Teknik Destek Programına Kaymakamlığımız tarafından Gencek ve Göynem Belediyeleri ile işbirliği içerisinde 6 konuda proje teklifinde bulunuldu. devamını oku

Teknik Destek Talep edilen proje konuları şunlardır:
1 – Kiraz Yetiştiriciliği ve Pazarlaması Eğitimi
2 – Organik Tarım (Bağcılık) ve İyi Tarım Uygulamaları
3 – İstihdama Yönelik Eğitim Çalışmaları
4 – Endemik Bitki Yetiştiriciliğinde Envanter Çalışmaları
5 – Aspir Bitkisinin Önemi ve Yetiştiriciliği
6 – AB Projeleri Hazırlama, Girişimcilik, Finans ve Pazarlama Eğitimleri

Sunulan bu Proje teklifindeki 2. Madde Organik Tarım (Bağcılık) ve İyi Tarım Uygulamaları Kaymakamımız İsmail Baş tarafından Muhtarlığımız bizzat ziyaret edilerek bu Maddenin Durak Köyü tarafından gerçekleştirilmesini tevdi etmiştir. Sayın Kaymakamımızın Pazar demeden gecesini gündüzüne katarak proje için köyümüze hizmet amaçlı ziyaret etmesi bizleri gururlandırdı.