Durak Köyü ilk camisinin giriş kapısı

İlk Durak Köyü Camisine ait olan cami giriş kapısı Kamil Akkanat bey tarafından aslına uygun olarak onartılarak, camimizin bir köşesine konularak halkımıza sergilenmektedir.
Köyümüzün ilk camisi 1825’li yıllarda inşa edilmiş olup ikinci camisi 1958 yılında yaptırılmıştır. Şimdiki camimiz ise 1994 yılında Ali Akkanat bey tarafından tekrar yıktırılarak yeniden inşa edilmiştir.

Durak Köyü Resmi İnternet Sitesi olarak Müteşebbislerimiz Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akkanat ve Başkan Yardımcısı Kamil Akkanat beylere köyümüz adına sonsuz şükranlarmızı iletir, Hz. Allah (c.c.) bugüne kadar ve bugünden sonrada yöremize yapmış oldukları ve yapacakları hayırları kabul buyursun.