Hacı Mehmet Adıgüzel Hac’dan Döndü!

Hacı Mehmet Adıgüzel (Köle Mehmet) bugün Hac farizasını yerine getirmenin sevinciyle mübarek beldelerden sağ salimen köyümüze geri döndü.

Durak Köyü Resmi İnternet Sitesi olarak buradan Hac farizasını yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Hacı Mehmet Adıgüzel‘in Hz. Allah (c.c.) haccını mebrur, hayır ve hasenatlarını kabul buyursun.