Hicri Yeni Yılımız Mübarek Olsun

20 Eylül 2017 – Miladi takvimi bilmeyenimiz yoktur. Her 1 Ocak’ta yeni bir yıla girilir. Çoğu sözüm ona Müslüman da yılbaşını Hristiyanların tabiriyle noel’i kutlamaktan geri kalmaz.

Peki hicri yıl başından haberiniz var mı?

Hangi yılın içindeyiz ve hangi yeni yıla gireceğiz?

Hicri takvim, Hz. Muhammed (s.a.v)’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesiyle başlamış olmaktadır. Bu tarih, miladi 16 Temmuz 622’dir. Ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne dayanılarak düzenlendiği için buna “Hicri Kameri” veya “Sene-i Kameriye” gibi adlar verilmiştir.

Hicri takvim, Peygamberimizin (sav) vefatından sonra, günlerin hesaplanmasında ortaya çıkan bazı karışıklıklar üzerine düzenlendi.

Hicri takvim ayın hilâl şeklinde göründüğü ilk geceyi ay başı olarak kabul eder. Ayın tekrar görünüşüne kadar geçen süreyi bir ay; on iki ay da bir yıl sayılır. Bu takvime göre ayın dünya çevresindeki dönüşü yirmi dokuz buçuk gün olarak kabul edilir. Bu sebeple bir ay 29, bir ay da 30 gün olarak kabul edilir. Böylece miladi takvimde bir yıl 365 gün, Kameride de 354 gün olarak hesaplanır. Bu yüzden hicri aylar miladi aylardan her yıl on bir gün önce gelir. Bu durum, hicri ayların mevsimlere denk düşmesine sebep olur. Bu yüzdendir ki, hicri takvimin bir ayı olan Ramazan, bazen kış, bazen de yaz mevsimlerine veya diğer mevsimlere rast gelerek, yılın bütün mevsimlerini, haftalarını, aylarını ve günlerini dolaşır. Otuz altı yıl oruç tutan biri de yılın her ay ve günlerinde oruç tutmuş olur.

Hicri takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1. günüdür. Muharrem ayını, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülâhır, Cemaziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları takip eder.

Kameri olarak 1 Muharrem 1439’a girdiğimiz zaman Hicri Yılbaşı Miladi takvime göre 21 Eylül 2017 Perşembe günü kutlanacaktır.

Muharremin Başlangıcı Perşembe günü olacak ve Muharremin 10. günü Aşure Günü (30 Eylül 2017 Cumartesi) günü Aşure günü olarak kutlanacak. Yine belirtmek gerekirse 21 Eylül Perşembe günü 2017 Hicri yılbaşıdır.

Hicri 1439 yılının öncelikle ülkemize sonra da tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesi temennisiyle.

Hicri yeni yılınız mübarek olsun.

Kaynak: Yeni Haber/Yazarı Hatice Dursun