Hicri Yeni Yılınızı (1442) Tebrik Ederiz

Bu akşam ezanıyla beraber hicrî yeni yıl başlamış olacak.
Ya Rabbi, bu yeni senede bizleri mağfiret-i ilahîne, rıza-ı ilahîne ve hidayet-i ilahîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimizi rıza-ı ilahîne muvâfık ameller ile doldurmayı nasip eyle.
Durak Köyü Resmi İnternet Sitesi